Nursing Pathway -hankkeen logo Logopalkki, jossa Kajaanin Ammattikorkeakoulun logo sekä Euroopan unionin osarahoittama -logo

Sote-alalla on suuri työvoimapula. Sairaanhoitajakoulutuksen vetovoima on pienentynyt. Työperäisellä maahanmuutolla ja pätevöitymiskoulutuksilla pyritään vastamaan työvoiman saatavuuden haasteeseen. EU/ETA-alueen ulkopuolella suoritettu sairaanhoitajan tutkinto ei oikeuta toimimaan sairaanhoitajana Suomessa. Ulkomailla valmistuneiden sairaanhoitajien on haettava Valviralta oikeutta ammatin harjoittamiseen.

Hankkeen toimenpiteet

- Nursing Pathway -hanke suunnittelee ja pilotoi kaksikielisen pätevöitymiskoulutuksen EU- ja ETA-alueen ulkopuolella tutkinnon suorittaneille sairaanhoitajille. 
- Pätevöitymisopinnoissa opiskelija täydentää kotimaassaan suorittamaansa tutkintoa Valviran määräämillä lisäopinnoilla. Pätevöitymiskoulutuksessa opiskelijaa tuetaan Valviran hakemuksen tekemisessä. 
- Opintojen sujuvuutta ja suomen kielen oppimista tuetaan innovatiivisilla opetusmenetelmillä. Hoitotyön opinnot ja kieliopinnot limittyvät toisiinsa. Kielen opetuksen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa yleisen kielitutkinnon suorittamisen tason, joka on ammatinharjoittamisen edellytys. 
- Opintojen toteutuksessa tehdään yhteistyötä työnantajan kanssa niin, että opintojen aikataulutus ja työaikajärjestelyt tukevat opintojen etenemistä. 
- Työelämän toimijoille järjestetään kulttuuri- ja kielitietoisuusvalmennuksia. Toimintamallit kehitetään yhteistyössä sote-alan työnantajien, viranomaisten ja koulutustoimijoiden kanssa. 
- Pätevöitymiskoulutusten pilotointia arvioidaan säännöllisesti ja saatua tietoa hyödynnetään koulutuksen ja pätevöitymisprosessin kehittämisessä. 
- Hanke toimii kv-rekrytoinnin verkostossa hoitajien ja heidän perheidensä asettautumisen tukemiseksi Kainuun alueelle sekä tekee kansallista yhteistyötä muiden pätevöitymiskoulutusta toteuttavien ammattikorkeakoulujen kanssa.

Nursing Pathway -hankkeen toteuttaa Kajaanin ammattikorkeakoulu. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama (ESR+). Hankkeen kokonaisbudjetti on 399 143 €. Toteutusaika: 1.12.2022–31.12.2025.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö
Terhi Kukkonen
040 182 4794
terhi.kukkonen@kamk.fi