Etusivu / fi / Hakijalle / Monimuotokoulutukset

AMK-tutkinto monimuoto-opiskeluna 

Monimuotokoulutus tarjoaa sinulle enemmän joustoja opintojen suorittamisajankohtaan ja -paikkaan. Voit täydentää aikaisemmin hankkimaasi alaan liittyvää osaamista tai opiskella esimerkiksi työn ohessa. Opiskelu edellyttää aktiivista opiskeluotetta ja halua ottaa vastuuta omasta oppimisestasi. 

Monimuoto-opiskelussa yhdistyvät verkko-opiskelu, lähiopetuspäivät, itsenäinen opiskelu, ryhmätyöskentely, työn opinnollistaminen sekä käytännön harjoittelu työelämässä. Monipuoliset oppimisympäristöt ovat käytössäsi opintojen aikana. Opetus ei ole sidottu luokkahuoneeseen, koska käytössä on myös virtuaalisia opiskelumuotoja. Virtuaalisiin opintojaksoihin osallistuminen vaatii tietokoneen ja internet-yhteyden. Opiskelu edellyttää tietotekniikan perustaitoja sekä halua kehittyä verkko-oppijana.

Opetusjärjestelyt vaihtelevat koulutuksittain ja opetusta järjestetään päivä-, ilta- ja viikonloppuopintoina. Tutkintojen laajuudet ovat 210 - 240 opintopistettä. Koulutuksen kestoon voivat mahdollisesti vaikuttaa mahdolliset aiemmat opinnot ja opintojen suoritustapa.

Tutustu monimuotokoulutuksiimme

+