Etusivu / fi / Hakijalle / Hakeminen / Siirtohaku

Siirtohaku ja siirto-opiskelijat

Siirto-opiskelijalla tarkoitetaan korkeakoulututkintoa suorittavaa opiskelijaa, jonka opiskeluoikeus siirtyy korkeakoulusta toiseen TAI korkeakoulun sisällä koulutuksesta toiseen siten, että tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike vaihtuu (ammattikorkeakoululaki (932/2014, 28§).

Siirron kautta hyväksytyn opiskelijan opiskeluoikeus suomalaisessa lähtökorkeakoulussa päättyy lukukauden lopussa (31.7. tai 31.12.) ja siirtyy Kajaanin ammattikorkeakoululle seuraavan lukukauden alusta. Siirto-opiskelija ei voi ilmoittautua poissa olevaksi ensimmäisenä siirron jälkeisenä lukuvuotena.

 Tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeleva korkeakouluopiskelija hakee siirtohaussa

siirtoa korkeakoulusta saman tai läheisen alan opintoihin toiseen korkeakouluun 
siirtoa korkeakoulun sisällä saman tai läheisen alan opintoihin
siirtoa korkeakoulun sisällä saman alan koulutuksesta toiseen siten, että tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike vaihtuu.

Kaikkiin koulutuksiin ei oteta siirtohakijoita. Kajaanin ammattikorkeakoulu määrittelee suoritettujen opintojen soveltuvuuden tavoitetutkintoon sekä vaadittavan opintomenestyksen, mikäli siirtohaun hakija hakee eri tutkintoon kuin se, mitä on ollut lähtökorkeakoulussa suorittamassa. 

Siirtohaut toteutetaan Opintopolussa, osoitteessa www.opintopolku.fi

Siirtohakija lataa hakulomakkeelle seuraavat liitteet siirtohaun hakuaikana:

 • ajan tasalla oleva virallinen opintorekisteriote, josta selviää tarvittava opintopistekertymä (AMK-opintoja 22 op/lukukausi tai 45 op/lukuvuosi (poislukien hyväksiluvut) tai YAMK-opintoja 15 op/lukukausi tai 30 op/lukuvuosi (poislukien hyväksiluvut) ja
 • opiskelutodistus, josta selviää käytetyt läsnä- ja poissaololukukaudet sekä niiden ajankohdat ja
 • korkeakoulun varmentama selvitys keskeneräisistä opinnoista, joista ei ole vielä merkintää opintorekisteriotteessa.

 

Siirtoa voi hakea, jos

 1. Opiskelija suorittaa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa ja hänellä on opiskeluoikeus suomalaisessa korkeakoulussa.
 2. Opiskelija opiskelee samassa tai lähes samassa tutkinto-ohjelmassa samaan/lähes samaan tutkintoon/tutkintonimikkeeseen tähtäävässä koulutuksessa.
 3. Opiskelija on ollut lähtökorkeakoulussa läsnäolevana opiskelijana pääsääntöisesti vähintään yhden vuoden.
 4. Opiskelijan opinnot ovat edistyneet tavoitteellisesti. Etusijalla ovat opiskelijat, jotka ovat suorittaneet AMK-opintoja vähintään 22 op/lukukausi tai 45 op/lukuvuosi (poislukien hyväksiluvut) tai YAMK-opintoja 15 op/lukukausi tai 30 op/lukuvuosi (poislukien hyväksiluvut). Valinnassa huomioidaan lukukauden loppuun mennessä suoritetut opinnot.
 5. Opiskelijalla on realistiset mahdollisuudet suorittaa tutkinto jäljellä olevana opinto-oikeusaikana ja hänellä tulee olla riittävästi opintojen suoritusaikaa jäljellä. Opiskelijan opinto-oikeusaika on alkanut kulua opiskelijan otettua paikan sitovasti vastaan edellisessä koulutuksessa, opinto-oikeusaika ei pitene tai ala alusta ammattikorkeakoulun vaihdoksen yhteydessä. Vastaanottava korkeakoulu arvioi uuden tutkinnonsuoritusoikeuden mukaisen suoritusajan riittävyyden tutkinnon suorittamiseen. Arvioinnissa otetaan huomioon siirron perusteena olevan opiskeluoikeuden mukaiseen opiskeluun käytetty aika. Myöskään opintotukiaika ei pitene.
 6.  Opiskelijan tulee olla suorittanut uuteen tutkintoon sisällytettäviä opintoja vastaanottavan korkeakoulun määrittelemä opintopistemäärä.
 7. Vastaanottava korkeakoulu määrittelee suoritettujen opintojen soveltuvuuden tavoitetutkintoon sekä vaadittavan opintomenestyksen.
 8. Siirtohaun hakijan on täytettävä kaikki em. kriteerit ja toimitettava niihin liittyvät dokumentit määräaikaan mennessä. 

Vastaanottava korkeakoulu voi järjestää tarvittaessa myös valinta/soveltuvuuskokeet. Opiskelijavalinnassa huomioidaan opinnot, joiden suorittamisen hakija pystyy osoittamaan hakuvaiheessa.

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattikorkeakoulututkinnot: Hakijoilta kysytään hakulomakkeessa terveydellisiä tekijöitä, jotka saattavat olla esteenä opinnoille. Lisäksi opiskelijavalinnan esteenä voi olla aiempi päätös opiskeluoikeuden peruuttamisesta. Hakijoilta kysytään hakulomakkeessa aiemmasta opiskeluoikeuden peruutuksesta terveydentilan tai muiden henkilöiden turvallisuuden vaarantamisen vuoksi. (L932/2014.)

Siirtohakuja koskee normaali valintojen oikaisumenettely.

Tarkemmat ohjeet hakemiseen ja liitteisiin löytyy Opintopolusta kunkin hakukohteen tiedoista.

Kysy lisää KAMKin Hakijapalveluista, hakijapalvelut@kamk.fi.

Siirtohaun ja siirto-opiskelijavalintojen aikataulu

Hakuajat:
2.-16.5. (syksyllä alkavat opinnot)
1.-15.11. (tammikuussa alkavat opinnot)

Tulosten julkaisu viimeistään:
30.6. (syksyllä alkavat opinnot)
15.12. (tammikuussa alkavat opinnot)

Opiskelupaikan vastaanotto ja ilmoittautuminen KAMKin opiskelijaksi viimeistään:
31.7. (syksyllä alkavat opinnot)
31.12. (tammikuussa alkavat opinnot)