Etusivu / fi / Hakijalle / Hakeminen / Siirtohaku

Siirtohaku ja siirto-opiskelijat

Ammattikorkeakoululaissa siirto-opiskelijalla tarkoitetaan opiskelijaa, joka siirtyy korkeakoulusta toiseen tai jonka opiskeluoikeus siirtyy korkeakoulun sisällä niin, että tutkintonimike vaihtuu.

 Opiskelija voi hakea siirtoa toisesta suomalaisesta korkeakoulusta Kajaanin ammattikorkeakouluun suorittamaan samaa tutkintoa/tutkintonimikettä samassa koulutusohjelmassa/koulutuksessa. Siirtoa voi hakea myös eri tutkintoon kuin se, mitä hakija on ollut lähtökorkeakoulussa suorittamassa, jolloin vastaanottava korkeakoulu määrittelee suoritettujen opintojen soveltuvuuden tavoitetutkintoon sekä vaadittavan opintomenestyksen.

Kun opiskelija siirtyy korkeakoulun sisällä niin, ettei tutkintonimike vaihdu, kyse ei ole siirto-opiskelijasta vaan tutkinto-ohjelman/koulutusohjelman vaihtajasta.

Siirtoa hakevan opiskelijan tulee huomioida, että opiskeluoikeus- tai opintotukiaika eivät lisäänny siirtymisen perusteella. Opiskeluoikeusaika lasketaan siitä päivämäärästä, jolloin opiskelija on ottanut vastaan opiskelupaikan aikaisemmassa korkeakoulussa.

Siirtohakuja koskee normaali valintojen oikaisumenettely.

1. Siirtohaut toteutetaan opintopolussa, osoitteessa www.opintopolku.fi.

Hakulomakkeelle ladataan lisäksi:

  • ajan tasalla oleva virallinen opintorekisteriote, josta selviää tarvittava opintopistekertymä (22 op / lukukausi tai 45 op/lukuvuosi),
  • opiskelutodistus, josta selviää käytetyt läsnä- ja poissaololukukaudet sekä niiden ajankohdat ja
  • mikäli sinulla on keskeneräisiä opintoja, joista ei ole vielä merkintää opintorekisteriotteessasi, toimita niiden osalta korkeakoulusi varmentama selvitys.

2. Siirtoa voi hakea alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittava henkilö, jolla on opiskeluoikeus jossain toisessa suomalaisessa korkeakoulussa.
3. Siirtoanomuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on ollut lähtökorkeakoulussa läsnäolevana opiskelijana pääsääntöisesti vähintään yhden vuoden.

4. Vastaanottava korkeakoulu määrittelee suoritettujen opintojen soveltuvuuden tavoitetutkintoon sekä vaadittavan opintomenestyksen.

 5. Opiskelijan tulee olla suorittanut uuteen tutkintoon sisällytettäviä opintoja vastaanottavan korkeakoulun määrittelemä opintopistemäärä.

 6. Hakijan tulee olla edistynyt aikaisemmissa opinnoissaan tavoitteellisesti.

 7. Hakijalla tulee olla riittävästi opintojen suoritusaikaa jäljellä. Vastaanottava korkeakoulu arvioi uuden tutkinnonsuoritusoikeuden mukaisen suoritusajan riittävyyden tutkinnon suorittamiseen. Arvioinnissa otetaan huomioon siirron perusteena olevan opiskeluoikeuden mukaiseen opiskeluun käytetty aika. Opiskelijan opinto-oikeusaika on alkanut kulua opiskelijan otettua paikan sitovasti vastaan edellisessä koulutuksessa, opinto-oikeusaika ei pitene tai ala alusta ammattikorkeakoulun vaihdoksen yhteydessä.

 8. Valinnassa huomioidaan opinnot, joiden suorittamisen hakija pystyy osoittamaan hakuvaiheessa. Hakija on suorittanut AMK-opintoja vähintään 22 op / lukukausi tai 45 op / lukuvuosi (poislukien hyväksiluvut) tai YAMK-opintoja 15 op / lukukausi tai 30 op / lukuvuosi (poislukien hyväksiluvut).

  9. Vastaanottava korkeakoulu voi järjestää tarvittaessa myös valinta/soveltuvuuskokeet.

Tarkemmat ohjeet hakemiseen ja liitteisiin löytyy Opintopolusta kunkin hakukohteen tiedoista.

Siirtohaun ja siirto-opiskelijavalintojen aikataulu

Hakuajat:
1. - 16.5. (syksyllä alkavat opinnot)
1. - 15.11. (tammikuussa alkavat opinnot)

Tulosten julkaisu viimeistään:
30.6. (syksyllä alkavat opinnot)
15.12. (tammikuussa alkavat opinnot)

Opiskelupaikan vastaanotto ja ilmoittautuminen KAMKin opiskelijaksi:
31.7. mennessä (syksyllä alkavat opinnot)
31.12. mennessä (tammikuussa alkavat opinnot)