Etusivu / fi / Hakijalle / Hakeminen / Harkinnanvarainen haku

Hakukelpoisuus ja harkinnanvarainen haku

Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014. Joihinkin hakukohteisiin ammattikorkeakoulut voivat vaatia tietyn tutkinnon tai muita todistuksia. Joihinkin ammattikorkeakouluihin haettaessa voidaan harkinnanvaraisesti todeta hakukelpoiseksi hakija, jolla ammattikorkeakoulu katsoo olevan riittävät tiedot ja taidot ammattikorkeakouluopintoja varten kyseiseen hakukohteeseen.

Millä tutkinnoilla voit hakea ammattikorkeakouluun

Harkinnanvarainen haku

Jokainen ammattikorkeakoulu päättää harkinnanvaraisen hakijan mahdollisuudesta hakea. Mikäli sinulla ei ole mitään hakukelpoisuutta tuottavaa tutkintoa, voit hakea AMK-koulutukseen harkinnanvaraisen haun kautta. Ylempään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen ei voi hakea harkinnanvaraisen valinnan kautta.

Harkinta kohdistuu vain hakijan hakukelpoisuuteen ennen valintakokeita. Mikäli hakija kutsutaan valintakokeeseen, opiskelijavalinta tehdään valintakokeesta kertyvien pisteiden perusteella. 

Harkinnanvaraisessa valinnassa hakeva täyttää normaalisti yhteishaun hakulomakkeen. Lisäksi harkinnanvaraisesti hakevan tulee toimittaa kopiot todistuksista, joihin haluaa vedota, kaikkien hakutoiveina olevien ammattikorkeakoulujen hakijapalveluihin, koska jokainen ammattikorkeakoulu arvioi harkinnanvaraisessa valinnassa hakevien pääsyedellytysten täyttymisen ja päättää valintakokeisiin kutsuttavista hakijoista.

Kevään 2024 ensimmäisessä yhteishaussa (3. - 17.1.2024) todistuskopioiden tulee olla perillä Kajaanin ammattikorkeakoulun hakijapalveluissa viimeistään 24.1.2024 klo 15 mennessä ja kevään 2024 toisessa yhteishaussa (13.3. - 27.3.2024) viimeistään 3.4.2024 klo 15 mennessä.

Syksyn 2024 yhteishaku.
(Päivitetään kevään aikana)

Ota lisäksi yhteyttää jokaisen hakukohteesi ammattikorkeakouluun.

Kun haet harkinnanvaraisessa valinnassa Kajaanin ammattikorkeakouluun

1. Täytä hakulomake osoitteessa www.opintopolku.fi.
2. Täytä lisäksi erillinen Harkinnanvarainen valinta -lisälomake.
3. Toimita täytetty Harkinnanvaraisen valinnan lomake, työ- ja koulutodistusjäljennökset sekä muut mahdolliset liitteet Kajaanin ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin edellä mainitun aikataulun mukaisesti tai sähköpostiosoitteeseen hakijapalvelut@kamk.fi. 
4. Ota yhteyttä kaikkien hakutoiveittesi ammattikorkeakoulujen hakijapalveluihin.

Kajaanin ammattikorkeakoulu päättää valintakokeisiin kutsuttavista hakijoista hakijapalveluihin määräaikana toimitettujen työ- ja koulutodistusjäljennösten sekä muiden hakijan lähettämien liitteiden perusteella. Mikäli hakija katsotaan hakukelpoiseksi, hänet kutsutaan valintakokeeseen. Harkinnanvarainen hakija on mukana opiskelijavalinnassa muiden hakijoiden tapaan. Opiskelijavalinta tehdään valintakokeesta kertyvien pisteiden perusteella. 

Lisätietoja myös korkeakoulujen hakijapalveluista ja opinto-ohjaajilta.

 

Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut

  • suomalaisen lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon
  • International Baccalaureate -tutkinnon (IB), European Baccalaureate -tutkinnon (EB) tai Reifeprüfung-tutkinnon (RP)
  • 120 opintoviikon laajuisen suomalaisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavan aiemman vähintään 80 opintoviikon laajuisen ammatillisen tutkinnon
  • suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon
  • näyttötutkintona suoritetun suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon tai
  • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.