Kaukolämmöntuotannon vähähiiliset ratkaisut

Kajaanin ammattikorkeakoulun hallinnoima Kaukolämmöntuotannon vähähiiliset ratkaisut -hanke keskittyy kaukolämmöntuotannon päästöjen vähentämiseen ja vauhdittaa uusien hiilineutraalien ratkaisuiden käyttöönottoa.

Hankkeen tavoitteena on edistää energiasektorin siirtymää kohti vähähiilistä maailmaa, lisätä alueen osaamista aihepiiriin liittyen sekä luoda pohjaa myös uusille liiketoimintamahdollisuuksille. Hankkeessa luodaan CO2-neutraalin kaukolämmöntuotannon tiekartat sekä Kajaaniin että Suomussalmelle. Lisäksi hankkeessa tehdään teknologiakartoitus mahdollisesta pienimuotoisesta biojalostamosta Suomussalmelle. Myös tekoälyn mahdollisuudet kaukolämmön päästöjen vähentämiseksi selvitetään.

Hankkeen kesto: 1.6.2021 – 31.10.2022

Rahoitus: Hankkeen kustannusarvio on 238 760 euroa. Kainuun liitto rahoittaa hanketta Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoilla. 

 

Yhteystiedot

Ota yhteyttä!


Silja Keränen
projektipäällikkö
p. 044 7100 288
silja.keranen@kamk.fi
Ota yhteyttä!


Heikki Savolainen
projekti-insinööri
heikki.savolainen@kamk.fi