Kaukolämmöntuotannon vähähiiliset ratkaisut

Kajaanin ammattikorkeakoulun hallinnoima Kaukolämmöntuotannon vähähiiliset ratkaisut -hanke keskittyy kaukolämmöntuotannon päästöjen vähentämiseen ja vauhdittaa uusien hiilineutraalien ratkaisuiden käyttöönottoa.

Hankkeen tavoitteena on edistää energiasektorin siirtymää kohti vähähiilistä maailmaa, lisätä alueen osaamista aihepiiriin liittyen sekä luoda pohjaa myös uusille liiketoimintamahdollisuuksille. Hankkeessa luodaan CO2-neutraalin kaukolämmöntuotannon tiekartat sekä Kajaaniin että Suomussalmelle. Lisäksi hankkeessa tehdään teknologiakartoitus mahdollisesta pienimuotoisesta biojalostamosta Suomussalmelle. Myös tekoälyn mahdollisuudet kaukolämmön päästöjen vähentämiseksi selvitetään.

Hankkeen kesto: 1.6.2021 – 31.3.2023

Rahoitus: Hankkeen kustannusarvio on 238 760 euroa. Kainuun liitto rahoittaa hanketta Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoilla. 

 

Hankkeen tuottama aineisto ja julkaisut

Kaukolämmöntuotannon vähähiiliset ratkaisut -hankkeen tavoitteena on lisätä osaamista ja uusien ratkaisuiden käyttöönottoa maakunnan alueella.

Hankkeessa syntyvää aineistoa kootaan tänne hankkeen sivulle, jossa se on aiheesta kiinnostuneiden ja tietoa hakevien käytössä hankkeen päättymisen jälkeenkin.

Kartoitus uusien teknologisten innovaatioiden mahdollisuuksista osana CO2-neutraalia kaukolämmön tuotantoa

Tähän tietopakettiin on koottu katsaus erilaisista teknologioista, jotka ovat tai voivat olla osa vähähiilistä kaukolämmöntuotantoa. Tietopaketissa on sekä sellaisia teknologioita, jotka ovat jo laajasti käytössä tai sellaisia, jotka ovat vielä enemmän kehitysasteella. Siinä on esimerkiksi käyty läpi lämpöpumput, lämpövarastot, sähkökattilat, aurinkoenergia, kysynnän ohjaus ja kaksisuuntainen kaukolämmöntuotanto. Tietopaketti on tuotettu Kajaanin ammattikorkeakoulun Kaukolämmöntuotannon vähähiiliset ratkaisut -hankkeessa. 

TP2 Uudet teknologiat

Selvitys hiilijalanjäljen kompensoinnin säädöspohjasta ja markkinoista

Tässä selvityksessä on käyty läpi hiilijalanjäljen kompensoinnin säädöspohjaa, eli liittyykö siihen jotain Suomen tai EUn lainsäädäntöä tai yleisesti käytettyjä standardeja. Vastaavasti on kartoitettu hieman hiilijalanjäljen kompensoinnin markkinoita ja markkinoilla olevia erilaisia tuotteita. 

TP3 Kompensointi ja Standardit

Yhteystiedot

Ota yhteyttä!


Silja Keränen
projektipäällikkö
p. +358 44 7100 288
silja.keranen@kamk.fi
Ota yhteyttä!


Heidi Karppinen
Projektipäällikön sijainen, projektiasiantuntija
p. +358 40 485 5695
heidi.karppinen@kamk.fi