Kaukolämmöntuotannon vähähiiliset ratkaisut

Kajaanin ammattikorkeakoulun hallinnoima Kaukolämmöntuotannon vähähiiliset ratkaisut -hanke keskittyy kaukolämmöntuotannon päästöjen vähentämiseen ja vauhdittaa uusien hiilineutraalien ratkaisuiden käyttöönottoa.

Hankkeen tavoitteena on edistää energiasektorin siirtymää kohti vähähiilistä maailmaa, lisätä alueen osaamista aihepiiriin liittyen sekä luoda pohjaa myös uusille liiketoimintamahdollisuuksille. Hankkeessa luodaan CO2-neutraalin kaukolämmöntuotannon tiekartat sekä Kajaaniin että Suomussalmelle. Lisäksi hankkeessa tehdään teknologiakartoitus mahdollisesta pienimuotoisesta biojalostamosta Suomussalmelle. Myös tekoälyn mahdollisuudet kaukolämmön päästöjen vähentämiseksi selvitetään.

Hankkeen kesto: 1.6.2021 – 31.3.2023

Rahoitus: Hankkeen kustannusarvio on 238 760 euroa. Kainuun liitto rahoittaa hanketta Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoilla. 

Helmikuussa 2023 järjestettiin hankkeen loppuseminaarit, joiden materiaalit löydät alta!

 

Hankkeen tuottama aineisto ja julkaisut

Kaukolämmöntuotannon vähähiiliset ratkaisut -hankkeen tavoitteena on lisätä osaamista ja uusien ratkaisuiden käyttöönottoa maakunnan alueella.

Hankkeessa syntyvää aineistoa kootaan tänne hankkeen sivulle, jossa se on aiheesta kiinnostuneiden ja tietoa hakevien käytössä hankkeen päättymisen jälkeenkin.

Vähähiilisyystiekartat

Alta löydät linkit hankkeessa tuotettuihin vähähiilisyystiekarttoihin.

Kajaanin vähähiilisyystiekartta

Suomussalmen vähähiilisyystiekartta

Kajaanin kaukolämmöntuotannon vähähiilinen tiekartta: Taustadokumentti

Yhteistyössä Loiste Lämmön kanssa hanke työsti kaukolämmöntuotannon vähähiilisyystiekartan, jossa kuvataan eri askelia, joita on tähän mennessä otettu ja mahdollisia toimenpidetavoitteita tulevaisuutta ajatellen. Tiekartan tausta-aineisto käsitellään tässä raportissa ja esitetään tausta-aineistoon pohjautuva visuaalinen esitys.

Kajaanin kaukolämmöntuotannon vähähiilinen tiekartta: Taustadokumentti

Kartoitus uusien teknologisten innovaatioiden mahdollisuuksista osana CO2-neutraalia kaukolämmön tuotantoa

Tähän tietopakettiin on koottu katsaus erilaisista teknologioista, jotka ovat tai voivat olla osa vähähiilistä kaukolämmöntuotantoa. Tietopaketissa on sekä sellaisia teknologioita, jotka ovat jo laajasti käytössä tai sellaisia, jotka ovat vielä enemmän kehitysasteella. Siinä on esimerkiksi käyty läpi lämpöpumput, lämpövarastot, sähkökattilat, aurinkoenergia, kysynnän ohjaus ja kaksisuuntainen kaukolämmöntuotanto. Tietopaketti on tuotettu Kajaanin ammattikorkeakoulun Kaukolämmöntuotannon vähähiiliset ratkaisut -hankkeessa. 

TP2 Uudet teknologiat

Kuluttajalähtöinen kaukolämmön ohjaus: Tuotekehityssuunnitelma

Kaukolämmön vähähiiliset ratkaisut -projektissa selvitettiin kuluttajalähtöisen kaukolämmön ohjauksen toteuttamista tekoälyn avulla. Projektin tavoitteena oli luoda tuotekehityssuunnitelma tekoälypohjaiselle kaukolämmön ohjaukselle siten, että kuluttaja voi vaikuttaa oman kiinteistönsä lämpötilaan.

Projektissa tärkeänä yhteistyökumppanin on Kajaanin alueen kaukolämmön tuottaja Loiste Lämpö Oy, jonka myötävaikutuksella analyysiin on saatu tärkeää taustoitusta ja tukea.

Kuluttajalähtöinen kaukolämmön ohjaus: Tuotekehityssuunnitelma

Selvitys hiilijalanjäljen kompensoinnin säädöspohjasta ja markkinoista

Tässä selvityksessä on käyty läpi hiilijalanjäljen kompensoinnin säädöspohjaa, eli liittyykö siihen jotain Suomen tai EUn lainsäädäntöä tai yleisesti käytettyjä standardeja. Vastaavasti on kartoitettu hieman hiilijalanjäljen kompensoinnin markkinoita ja markkinoilla olevia erilaisia tuotteita. 

TP3 Kompensointi ja Standardit

Videot

Hankkeessa tuotettiin kaksi tulevaisuuden vähähiilisyystiekarttaa - toinen Suomussalmen kokonaisuudesta, ja toinen Kajaaniin. Alta löydät Kajaanin ammattikorkeakoulun YouTube-kanavalla julkaistut videot.

Videot toteutettiin yhteistyössä Tanssivat Sudet -markkinointitoimiston kanssa.

 

 

 

Hankkeen seminaarit

Kaukolämmöntuotannon vähähiiliset ratkaisut -hankkeen seminaareja järjestettiin kaksi – Suomussalmella 1.2., ja Kajaanissa 14.2.2023. Suomussalmen seminaari järjestettiin ainoastaan paikan päällä – mutta Kajaanin seminaariin pääsi osallistumaan myös etäyhteyksin. Molemmat seminaarit taltioitiin, ja tallenteet tulevat kateltaviksi Kajaanin ammattikorkeakoulun YouTube-kanavalle talven aikana. Esitysten materiaalit löytyvät alta seminaarien jälkeen.

 

Suomussalmen seminaari 1.2.2023

Suomussalmen seminaarissa esiteltiin hankkeessa tehty alustava esiselvitys mahdollisesta pienimuotoisesta biojalostamosta Suomussalmelle. Selvitys on tehty Suomussalmen kunnan aloitteesta, perusteellisen kartoituksen perusteella päädytty biohiilen tuotantoon pyrolyysimenetelmällä. Tämän esiselvityksen perusteella on sitten mahdollista jatkaa tarkempaan suunnitteluun sekä neuvotteluihin markkinatoimijoiden kanssa. Suomussalmen seminaarissa esitellään myös kunnalle yhdessä Suomussalmen energian kanssa tehty kaukolämmöntuotannon vähähiilisyystiekartta.


Alta löydät esitysmateriaalit, jotka seminaarissa nähtiin!

Suomussalmen seminaarin tallenne

Kaukolämmöntuotannon vähähiiliset ratkaisut: Suomussalmen kokonaisuus -video
KAMK, Tanssivat Sudet

Kaukolämpöhankkeen esittely, Suomussalmi 1.2.2023
Silja Keränen, projektipäällikkö, KAMK

Suomussalmen kaukolämmöntuotannon vähähiilisyystiekartta
Timo Nissinen, toimitusjohtaja, Suomussalmen Energia Oy

Suomussalmen biojalostamoselvitys
Antti Kuoppala, projektiasiantuntija, KAMK

Pyrolyysi ja biohiili, Macon Oy
Mikko Ahokas, toimitusjohtaja, Macon Oy

Kajaanin loppuseminaari 14.2.2023

Kajaanin loppuseminaarissa esiteltiin hanketta itseään, esitettiin sen tiimoilta tuotettu Kajaanin kaukolämmön vähähiilisyysvideo, ja puhuttiin energiamurroksesta ja kaukolämmöntuotannon muutoksesta Energiateollisuus ry:n johtajan, Janne Kerttulan, johdolla. Ääneen pääsivät myös Loiste Lämmön toimitusjohtaja Marko Kesti ja asiakkuuspäällikkö Marko Saviniemi, joista ensiksi mainittu kertoi yrityksen tulevaisuudensuunnitelmista, ja Saviniemi sen sijaan esitteli Kajaanin vähähiilisen kaukolämmöntuotannon tiekartan.

Alta löydät seminaarissa nähdyt esitysmateriaalit!

Kajaanin loppuseminaarin tallenne

Kaukolämmöntuotannon vähähiiliset ratkaisut: Hankkeen esittely
Silja Keränen, projektipäällikkö, KAMK

Kaukolämmöntuotannon vähähiiliset ratkaisut: Kajaanin tiekartta -video
Tanssivat Sudet, KAMK

Energiamurroksen ja kaukolämmöntuotannon muutoksen iso kuva ja sen konkretisoituminen
Janne Kerttula, johtaja, Energiateollisuus ry

Loiste Lämmön tulevaisuuden suunnitelmat
Marko Kesti, toimitusjohtaja, Loiste Lämpö Oy

Loiste Lämpö lukuina
Marko Saviniemi, asiakkuuspäällikkö, Loiste Lämpö Oy

Kajaanin vähähiilisen kaukolämmön tiekartta
Marko Saviniemi, asiakkuuspäällikkö, Loiste Lämpö Oy

Yhteystiedot

Ota yhteyttä!


Silja Keränen
projektipäällikkö
p. +358 44 7100 288
silja.keranen@kamk.fi
Ota yhteyttä!


Heidi Karppinen
Projektipäällikön sijainen, projektiasiantuntija
p. +358 40 485 5695
heidi.karppinen@kamk.fi