Etusivu / fi / Palvelut työelämälle / Liiketoiminnan kehittämispalvelut / Palveluita Kainuun yrityksille

Yrityksille palveluita tarjoavia toimijoita

Tälle sivustolle on koottu eri toimijoiden tarjoamia palveluita yrityksille. Klikkaamalla toimijaa saat lisätietoja toimijan tarjoamista palveluista ja linkkien kautta pääset tutustumaan tarkemmin kuvattuihin palveluihin.

Tiedot on koottu Yritysten Digimentori Kainuu -esiselvityshankkeessa.

Business Finland

Innovaatioseteli, 5 000, alv 0%, yksityiskohdat selviävät 2020 alkuvuodesta. 
- Pk-yritykselle, jolla on uusi, kansainvälistä potentiaalia omaava tuote- tai palveluidea, jonka edistämiseen tarvitaan ulkopuolista osaamista 
- Myönnetään yritykselle vain kerran
- Esimerkiksi: 
- haluat nopeasti selvittää sen jatkokehityskelpoisuutta, käytettävyyttä tai markkinakelpoisuutta esimerkiksi demojen, prototyyppien, testauksen ja kokeilujen avulla 
- tarvitset ulkopuolisen asiantuntijan lausuntoa, arviota ja testaus- tai mittauspalvelua 
- tarvitset tukea patentteihin, mallisuojiin ja tavaramerkkeihin liittyviin selvityksiin, kuten uutuus-, patentoitavuus- sekä toiminnanvapaustutkimuksiin tai apua näiden hakuprosessiin. 
- haluat hyödyntää tieteen ja tutkimuksen tuloksia liiketoimintasi kehittämisessä 
- sinulla on tuotteeseen tai palveluun liittyvä ongelma, jonka ratkaisemiseen tarvitset apua 

Lisätietoja:
www.businessfinland.fi

Cemis

Cemis on Kajaanin ammattikorkeakoulun, Oulun yliopiston, Jyväskylän yliopiston, VTT:n ja CSC:n yhteinen mittaus- ja tietojärjestelmiin erikoistunut sopimuspohjainen tutkimus- ja koulutuskeskus. CEMISin missiona on tuottaa mittaus- ja tietojärjestelmiä kehittäville ja niitä soveltaville yrityksille ja tutkimuslaitoksille alan huippuosaajia, uutta teknologiaa ja uutta liiketoimintaa tarjoamalla tutkimus- ja kehityspalveluita sekä korkeakoulutason koulutusta innovatiivisessa ja kansainvälisessä ympäristössä. 

Tulevaisuuden asiantuntijatehtäviin tähtääville opiskelijoille keskus tarjoaa innostavan koulutusympäristön ja kehityshaluisille tutkijoille ja asiantuntijoille innovatiivisen ja kansainvälisen työskentely-ympäristön. 

Lisätietoja:
www.cemis.fi

Edukai

Edukai tarjoaa koulutuspalveluita yrityksille, esimerkiksiä kortti-, ammattipätevyys-, jatkokoulutuksia. 

Lisätietoja:
www.edukai.fi

Ely-keskus, Ely Kainuu

Ely-keskus tarjoaa paikallisesti tai muiden Ely-keskusten kautta yrityksille neuvonta- ja tietopalveluja, rahoitusta ja avustuksia sekä yrityksen kehityspalveluita. 

Lisätietoja:
www.ely-keskus.fi/web/ely/elinkeinot 
www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-kainuu 

Finnvera

Yrityslainaa aloittaville yrityksille ja rahoitus kasvuun ja likviditeetin hallintaan. 

Lisätietoja:
www.finnvera.fi

Hyrynsalmi

Elinkeinoelämän tietopalvelut 
Yrityksen kehittämisneuvonta 
Kunnan elinkeinoelämän kehittämishankkeita 
EU-hankeneuvontaa 
Toimitilat 
Matkailumarkkinointi

Lisätietoja:
www.hyrynsalmi.fi/tyo-ja-yrittaminen

Kainuun Etu Oy

Kainuun kuntien omistama maakunnallinen elinkeinotoiminnan kehittämisyhtiö. Olemme olemassa yritystoiminnan kehittämisestä kiinnostuneita yrityksiä varten. 

Lisätietoja:
kainuunetu.fi

Kainuun Liitto

Kainuun Liitto myöntää välittävänä viranomaisena maakunnan kehittämisrahaa ja Euroopan aluekehitysrahaston varoja sekä niitä vastaavia kansallisia varoja. 

Lisätietoja:
www.kainuunliitto.fi 

Kajaani

Yrityksen perustaminen, kasvu ja kansainvälistyminen 
Yritysrahoitus 
Työvoima, osaaminen ja TKI 
Toimitilat ja tontit 
Yritysyhteistyö 
Maatalous ja maaseudun kehittäminen 
Yrityspalveluseteli:
- Suuruus 1 500 tai 3 000 €, alv 0%, yksityiskohdat selviävät alkuvuodesta 2020
- Kansainvälistymisen suunnittelu ja markkinointi
- Kansainvälistymiseen liittyvät messuosallistumiset (ulkomaat ja kotimaan); osallistumismaksu, osastopaikkamaksu ja matkat 
- Kasvuun liittyvät rahoitus- ja investointisuunnitelmat/hakemukset (kasvulla tarkoitetaan yrityksen markkinoiden laajenemista Kainuun ulkopuolelle tai kansainvälistymistä)
- Kasvuun liittyvä laki- ja sopimusneuvonta
- Tuotteistaminen ja palvelumuotoilu
- Omistajanvaihdokseen liittyvät arvon määritykset, laki- ja sopimusneuvonta  

Lisätietoja:
www.kajaani.fi/fi/palvelut/elinkeinot-ja-yrittaminen

Kajaanin ammattikorkeakoulu

KAMK on arvostettu yhteistyökumppani. Tuotamme palveluita niin alueellisiin kuin kansainvälisiinkin tarpeisiin eri vahvuusaloillamme. Räätälöimme palvelumme asiakaslähtöisesti ja palvelujen tuottaminen perustuu asiantuntijoidemme rautaiseen ammattitaitoon ja monipuolisen laboratorioidemme laitteistoon. Valmiiden palvelutuotteiden lisäksi rakennamme räätälöitäviä palvelukokonaisuuksia. Tutustu laajaan palvelutarjontaamme ja ole yhteydessä.     


Kauttamme voit tiedustella opinnäytetöitä, opiskelijaprojekteja, harjoittelijoita. Lue lisää opiskelijoiden kanssa tehtävistä projekteista

Lisätietoja:
www.kamk.fi/fi/Palvelut-tyoelamalle 

KAO

Tuemme työelämää ja olemme mukana edistämässä aluekehitystä yhdessä yhteistyöverkostojemme kanssa. Tarjoamme yrityksesi käyttöön osaamisemme ja asiantuntijamme, joiden avulla vastaamme muuttuviin tarpeisiisi nopeasti ja joustavasti. Kerro meille haasteistasi, rakennetaan yhdessä yrityksesi tarpeiden mukaan räätälöity palvelukokonaisuus.

Lisätietoja:
www.kao.fi/yrityksille

Kasvua Kainuuseen

Liikeidean ja liiketoimintamallin selkeyttäminen 
Ansaintalogiikan kirkastaminen 
Asiakastarpeiden ja asiakassegmenttien arviointi ja valinta 
Tuotteistaminen, tuotteiden kaupallistaminen 
Yrityksen kasvustrategia kirkastaminen ja kasvun tiekartan rakentaminen 
Uuden liiketoimintamallin resursointi, yrityksen liiketoimintaosaamisen määrällinen ja laadullinen kehittäminen 
Kasvun esteiden tiedostaminen ja niiden poistaminen 
Verkostoituminen toimialan sisällä ja myös toimialojen välillä (mm. digitalisoinnin mahdollisuudet)


Kainuun Kasvupolku järjestetään vuosittain ja siinä vahvistetaan kasvuvalmiuksia starttipäivän, yritysten kiitoratapäivien ja kasvusuunnitelmien kautta. 

Lisätietoja:
www.kasvuakainuuseen.fi/kasvu-ja-kansainvalistyminen 

Kuhmo

Yrityspalvelut, yrityksen kasvu ja kehittäminen 
Woodpolis 
Hankkeet 
Toimitilapalvelut 

Lisätietoja:
www.kuhmo.fi/tyo-ja-yrittaminen/ 

Leader


Yritystukea voidaan myöntää pienille aloittaville ja toimintaansa laajentaville maaseutuyrityksille (alle 10 htv). Tavoitteena on saada maaseutualueelle uusia palveluita ja työpaikkoja sekä kehittää alueen yritystoimintaa. Maaseudun yritystukia voivat hakea maaseudun yrittäjät - maatilakytköstä ei vaadita. 
Hanketuet kohdistetaan yleishyödyllisiin kehittämis- ja investointitoimenpiteisiin. Rahoitusta voivat hakea yksityis- tai julkisoikeudelliset yhteisöt kuten rekisteröidyt yhdistykset, kunnat, oppilaitokset ja säätiöt. 

Lisätietoja:
www.oulujarvileader.fi
www.kainuuleader.fi

Osuuspankki

Rahoituspalveluja yrityksille. 

Lisätietoja:
www.op.fi/yritykset/rahoitus  

Paltamo

Yritysneuvonta

Lisätietoja:
www.paltamo.fi/elinvoima

Puolanka

Yritysneuvonta 

Lisätietoja:
www.puolanka.fi/yrittaminen

Ristijärvi
Sotkamo

Snowpolis 
Yrityspalvelusetelillä voidaan hankkia seuraavia yritystoiminnan kehittämiseen liittyviä asiantuntija- tai konsultaatiopalveluita: 
- Suuruus: 500 – 4 000 €, alv 0%, josta yrityksen on katettava 20% + alv 
- Digitaalisen osaamisen lisääminen yrityksessä  
- Henkilöstöasioiden kehittäminen  
- Kansainvälistymisen suunnittelu ja markkinaselvitykset  
- Lakipalvelut ja sopimusten hallinta  
- Markkinoinnin ja viestinnän osaamisen kehittäminen  
- Omistajanvaihdokset ja arvonmääritykset  
- Rahoitus- ja investointihakemuksen laatiminen  
- Talousosaamisen kehittäminen  
- Tuotesuojaukset, IPR ja patenttiasiat 
- Tuotteistaminen ja palvelumuotoilu 
- Yrityksen johtamisen kehittäminen 

Lisätietoja:
www.sotkamo.fi/tyo-ja-yrittaminen 

Suomi.fi

Tietoa ja lisää osoitteita yrityksen palveluihin

Lisätietoja:
www.suomi.fi/yritykselle  

Suomussalmi

Yrityksen perustamisneuvonta 
Rahoitusneuvonta 
Teollisuus- ja liiketontit 
Vapaat toimitilat 
Koulutuksen järjestäminen 
Investointi- ja kehittämishankkeiden aktivointi ja valmistelu yritysten kanssa 

Lisätietoja:
www.suomussalmi.fi/fi/kunta/hallinto-ja-organisaatio/yrityspalvelut-heli/elinvoimapalvelut

Työ- ja elinkeinoministeriö

Yrityksille suunnatut julkiset yrityspalvelut ovat saavutettavissa kolmen kanavan kautta: 
- verkossa: Suomi.fi/yritykselle    
- puhelimitse: Yritys-Suomi-puhelinpalvelu 0295 020 500 
- kasvokkain tapahtuvan neuvonnan kautta, jota eri yrityspalvelutoimijat tarjoavat Yritys-Suomi -verkostona. Toimijoiden kuvaukset palveluistaan sekä tiedot asiointikanavista löytyvät osoitteesta suomi.fi/yritykselle


Yritys-Suomi on TEM:n ja julkisten yrityspalvelujen verkoston muodostama toimintamalli, joka palvelee ja neuvoo yrityksiä niiden elinkaaren eri vaiheissa.  

Lisätietoja:
tem.fi/yritys-suomi1  

Yes Kainuu

Yes Kainuu tukee ja valmentaa opettajia yrittäjyyskasvatuksessa ja toimii alueellisen yrittäjyyskasvastustyön rakentajana ja yhteistyön kehittäjänä. Tavoitteenamme on, että jokainen suomalainen nuori saa yrittäjyyskasvatusta kouluasteesta ja paikkakunnasta riippumatta ja että jokaisella opettajalla on valmiudet toteuttaa yrittäjyyskasvatusta omassa työssään. 

Lisätietoja:
yesverkosto.fi/kainuu 

Lisätietoja:

Timo Lehikoinen
p. +358 44 7157 082
timo.lehikoinen(at)kamk.fi