Etusivu / fi / Tutkimus ja kehitys / Pelien hyötysovellukset / Tulevaisuusloikka - Toiselta asteelta tulevaisuuteen

Muuttuvassa maailmassa nykyiset ja tulevat opiskelijat tarvitsevat vahvaa osaamisidentiteettiä, tulevaisuustaitoja sekä proaktiivisuutta itselle merkityksellisen tulevaisuuden saavuttamiseksi. Tulevaisuusloikka-hankkeessa vahvistetaan opettajien ja ohjaajien tulevaisuusosaamista sekä jalostetaan ja testataan heidän kanssaan uudenlaisia osaamisen kehittämisen ja osallistumisen tapoja, joita tarvitaan jatko-opinnoissa ja tulevassa työelämässä. Omien vahvuuksien tunnistaminen, monenlaisten vaihtoehtojen hahmottaminen sekä päätöksenteon taitojen kehittyminen tukee opiskelijoita heidän matkallaan kohti mahdollisia tulevaisuuksia ja hyvää elämää. 

Hankkeen taustalla ovat ammatillisen koulutuksen uudistuksen ja lukioiden uuden opetussuunnitelman myötä tunnistetut opettajien ja ohjaajien osaamistarpeet yhteiskunnan ja työelämän muutokseen liittyen. Hankkeessa tarkastellaan siksi myös tulevaisuuden työelämää ja osaamistarpeita: miltä näyttää puu-, bio- ja muiden luonnonvara-alojen, kulttuuri-, elämys- ja matkailualojen ja muiden entisten ja uusien toimialojen tulevaisuus Kainuussa, Lapissa ja Koillismaalla? Millaista osaamista tarvitaan? Miten työn tekemisen tavat muuttuvat digi-, alusta-, jakamis- ja verkostotaloudessa? Tulevaisuuden työelämätieto ja ymmärrys moninaisista taidoista auttavat oppilaitoksia ja alueen työnantajia hahmottamaan erilaisia mahdollisuuksia ja tulevaisuuspolkuja sekä toisen asteen että korkeakouluopintojen jälkeen.

Hankkeessa tuotettavien menetelmien ja koulutusten avulla lisätään opettajien ja ohjaajien tulevaisuusosaamista sekä valmiuksia tukea opiskelijoiden ja ohjattavien osaamisidentiteetin ja tulevaisuustaitojen rakentumista. Hankkeessa kehitetään heidän työnsä tueksi työkaluja ja ohjauksen malleja, joiden avulla opiskelijoita saadaan pohtimaan omien tavoitteiden sekä osaamisen ja työn yhteyksiä ja merkityksiä: Mitä tahdon tehdä maailmassa? Mitä merkitystä osaamisellani on nyt ja tulevaisuudessa? Millaista työtä nyt ja tulevaisuudessa tehdään omalla alueellani ja miten haluan olla siinä mukana? Mitä muualta hankittua osaamista voin tuoda tulevaisuuden työelämään?  

 

Hankkeen tavoitteet

Hankkeessa jalostetaan 2. asteen oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä alueellisten ohjauspalvelujen tarjoajien valmiuksia tukea opiskelijoita ja asiakkaita seuraavien taitojen kehittämisessä:

 1. Osaamisen ja vahvuuksien tunnistaminen ja sanoittaminen sekä osaamisen kehittämisen mahdollisuudet  osaamisidentiteetin kehittyminen
 2. Monenlaisten mahdollisuuksien sekä työ- ja elämänpolkujen hahmottaminen tulevaisuusajattelun kehittyminen ja tulevaisuususko
 3. Omannäköisten koulutus- ja työelämävalintojen tekeminen tulevaisuuden (työelämän) mahdollisuuksien hahmottaminen ja ennakointi, päätöksentekotaitojen kehittyminen

 

Hankkeen toimenpiteet

Hankkeen aikana kehitetään

 1. koulutusten avulla opettajien ja ohjaajien valmiuksia osaamisen ja työelämän muutosten tunnistamiseen ja opiskelijoiden tulevaisuustaitojen tukemiseen
 2. kohderyhmien kanssa esimerkiksi seuraavanlaisia toimintatapoja:
  • pelillisyyttä: työelämälaboratorio ja virtuaalinen työelämäsuunnistus
  • työelämäyhteistyötä yritysten, järjestöjen, kuntien ja muiden julkisten toimijoiden kanssa (esim. TET, ope-TET, verkostotapaamiset, -tutustumiset, esittelyt
  • oppilaitosten käyttöön menetelmiä ja malleja (esim. projektimalli, yrityscaset), joissa vahvistetaan yhteyksiä alueen opiskelu-, työ- ja vaikutusmahdollisuuksiin 

 

Kumppanioppilaitoksille

Tarjoamme kumppanioppilaitoksille:

 • koulutusta, kokeiluja, työkaluja ja toimintamalleja opetus- ja ohjaustehtävissä toimiville
 • pilottimahdollisuuden työkalujen ja toimintatapojen testaukseen asiantuntijoiden tuella
 • vahvistusta yhteyksille alueen oppilaitosten, työnantajien, järjestöjen ja korkeakoulujen välillä osana hankkeen toimintaa ja tapahtumia
 • osallisuuden toteuttajaverkoston toimintaan omien resurssiensa puitteissa (sovitaan kumppanikohtaisesti)


Tulevaisuusloikka - Toiselta asteelta tulevaisuuteen -hanke on ryhmähanke, jonka pääkoordinaattori on Oulun ammattikorkeakoulun Ammatillinen opettajankoulutus. Hanketta on mukana toteuttamassa Kajaanin ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto sekä Turun yliopisto. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama. Kajaanin ammattikorkeakoulun budjetti hankkeessa on 83 130 €. Toteutusaika 1.6.2023-31.5.2026. Hankkeen toiminta-alueet ovat Lappi, Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö
Kyösti Koskela
kyosti.koskela@kamk.fi

Logopalkki, jossa Euroopan unionin osarahoittama -logo, Oulun ammattikorkeakoulun, Kajaanin ammattikorkeakoulun, Lapin yliopiston, Turun yliopiston sekä Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen logot