Palaa koulutushakuun

Vastuullinen liiketoiminnan kehittäminen ja johtaminen, Tradenomi YAMK, verkkokoulutus, haussa keväällä 2024

Vastuullinen liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus on työelämän kehittämistutkinto. Se tarjoaa Sinulle mahdollisuuden laajentaa ja syventää osaamistasi liiketoiminnan eri osa-alueilla vastaamaan jatkuvasti muuttuvia liiketoimintaympäristön vaatimuksia. Opinnot tukevat osaamisen kasvua vaativiin asiantuntija-, esimies-, päällikkö- ja johtotehtäviin. Lisäksi koulutus hyödyttää työyhteisöäsi. Koulutus on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän tarpeisiin.

Vastuullisen liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen -koulutuksen yleisenä tavoitteena on kouluttaa yrityksiin ja organisaatioihin vastuullisen liiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen asiantuntijoita. Opetussuunnitelmassa korostuu vastuullinen liiketoiminta, kestävä kehitys ja eettisyys sekä innovatiivinen toiminta. Koulutus on työelämän kehittämistutkinto, jossa opiskelija pääsee kehittämään sekä omaa asiantuntijuuttaan että työyhteisöään. Koulutuksen jälkeen osaat toimia asiantuntijana, johtajana ja kehittäjänä sekä hallitset soveltavien kehittämismenetelmien hyödyntämisen erilaisissa yrityksissä ja organisaatioissa. Koulutus mahdollistaa myös työyhteisöjen toiminnan kehittämistä, kun opiskelija soveltaa työyhteisöönsä erilaiset oppimistehtävänsä.

 Opintojen aikana saat työkaluja ja uutta näkemystä päätöksentekoon, tehokkuuden parantamiseen ja työyhteisön liiketoimintaosaamisen kehittämiseen. Opintoihin sisältyy etäluentoja ja verkkoaineistoja sekä asiantuntijaluentoja.  Koulutus antaa myös valmiudet toimia innostavana ja ihmisläheisenä johtajana. Koulutuksessa tutustut myös olemassa olevan tiedon hyödyntämiseen päätöksenteon tukena sekä syvennät ymmärrystä ja asiantuntijuutta ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta ja päätöksenteosta osana johtamista ja kehittämistä.

Voit valita oman yksilöllisen opintopolkusi. Valinnaisia ja vapaasti valittavia opintoja voit ottaa myös KAMKin muiden YAMK-koulutusten opinnoista ja toisten korkeakoulujen maisteritason tarjonnasta. Lopputyössä pääset soveltamaan tutkimus- ja kehittämisosaamista sekä kehittämään ja johtamaan kehittämisprojektia työyhteisössäsi. 

Koulutukseen sisältyy myös mahdollisuus kansainvälisiin opintoihin joko kampuksella tai opintojaksona ulkomailla.

Koulutus toteutetaan etäopetuksena ja etäpäiviä on keskimäärin noin 1–2 pv kuukaudessa. Opinnot on mahdollista suorittaa kokonaan verkossa.

Koulutuspaikat
20
Laajuus
90 op
Kesto
2 vuotta, etäpäiviä noin 2 pv/kk
Tutkintonimike
Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration
Lisätietoja
Yliopettaja Jaana Lappalainen, p. 044 7101 457, etunimi.sukunimi@kamk.fi
Opiskelu
etäopiskelu, verkko-opintoja
Hakeminen
Kevään 2024 toinen yhteishaku
Valintakokeet
Lisätietoja valintaperusteista löytyy Opintopolku -palvelusta.

Lue lisää valintaperusteista

Pohjakoulutusvaatimuksena on liiketalouden alan ammattikorkeakoulututkinto, esimerkiksi tradenomi (AMK) tai muun alan alempi tai ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan tämän jälkeen hankittu vähintään kahden (2) vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on. Harkinnanvaraisesti hakukelpoisia ovat hakijat, jotka ovat suorittaneet koulutukseen soveltuvan suomalaisen opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (esim. opistoasteen merkonomi).

Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä ja opinnot kestävät noin 2 vuotta työn ohessa. Koulutus toteutetaan etäopetuksena ja etäpäiviä on keskimäärin noin 1–2 pv kuukaudessa (torstaina ja /tai perjantaina). Opinnot on mahdollista suorittaa kokonaan verkossa.

Keskeinen osa tutkintoa on 30 opintopisteen laajuinen kehittämistehtävä, joka suunnitellaan ja toteutetaan niin, että se tukee oman työyhteisön kehittämistä.

Englanninkieliseen YAMK-koulutukseen Master's Degree in International Business Management haetaan kevään ensimmäisessä yhteishaussa tammikuussa. Koulutuksen laajuus on 90 op ja opiskeluaika n. 2 vuotta monimuotototeutuksena.

Koulutuksen osaamistavoitteissa ja sisällöissä painottuvat strateginen johtaminen, tutkimus- ja kehittämismenetelmät, globaalit talouden ilmiöt, kansainvälinen liiketoiminta sekä uusien teknologioiden hyödyntäminen liiketoiminnassa.