Etusivu / fi / Hakijalle / Hakeminen / Muutoksenhaku

Muutoksenhaku

Mikäli olet tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, tutustu ensiksi kyseisen KAMKin koulutuksen valintaperusteisiin. Ota tämän jälkeen tarvittaessa yhteyttä KAMKin Hakijapalveluihin. Mikäli asia ei tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen opiskelijavalintaa koskevasta päätöksestä. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi­saannista.

Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisena ja vaatimuksesta tulee käydä ilmi yksilöidysti mihin haet oikaisua, miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja millä perustein haet tätä muutosta. Lisäksi oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisuvaatimuksen oheen liitetään tarvittavat asiakirjat.

Oikaisuvaatimus tehdään Kajaanin ammattikorkeakoulun hallitukselle ja toimitetaan osoitteeseen PL 52 (Ketunpolku 1), 87101 Kajaani tai sähköpostiosoitteella kajaanin.amk@kamk.fi. Huomaathan, että KAMK ei vastaa postin kulusta tai hakijan sähköpostin lähettämisestä ja niissä mahdollisesti ilmenevistä virheistä tai viivästyksistä.