Etusivu / fi / Hakijalle / Hakeminen / Muutoksenhaku

Muutoksenhaku

Mikäli olet tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen ja/tai valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, tutustu ensiksi kyseisen KAMKin koulutuksen valintaperusteisiin. Ota tämän jälkeen tarvittaessa yhteyttä KAMKin Hakijapalveluihin. Mikäli asia ei tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisupyynnön opiskelijavalintaa koskevasta päätöksestä. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Opiskelijavalinnan tulosta ei saa oikaisuvaatimuksen johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

 Oikaisupyyntö tehdään kirjallisena ja siitä tulee käydä ilmi yksilöidysti mihin haet oikaisua, miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja millä perustein haet oikaisua. Lisäksi oikaisupyynnöstä on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Liitä oikaisupyynnön oheen tarvittavat asiakirjat.

Oikaisupyyntö tehdään Kajaanin ammattikorkeakoulun hallitukselle ja toimitetaan osoitteeseen PL 52 (Ketunpolku 1), 87101 Kajaani tai sähköpostiosoitteella kajaanin.amk@kamk.fi. Huomaathan, että KAMK ei vastaa postin kulusta tai hakijan sähköpostin lähettämisestä ja niissä mahdollisesti ilmenevistä virheistä tai viivästyksistä.