Etusivu / fi / KAMK / Ajankohtaista / Vahva osaaminen palliatiivisen hoidon kehittämisessä on poikinut kansainvälisen kehittämisvastuun

Vahva osaaminen palliatiivisen hoidon kehittämisessä on poikinut kansainvälisen kehittämisvastuun

25.8.2020 10.50

Palliatiivinen hoito on parantumattomasti sairaan tai henkeä uhkaavaa sairautta sairastavan ihmisen ja hänen läheisensä aktiivista, kokonaisvaltaista ja moniammatillista hoitoa. Palliatiivisen hoidon integroiminen osaksi sosiaali- ja terveyspalveluja on keskeinen kehittämiskohde Suomessa. Palvelujen kehittämisen haasteena on ollut palliatiivisen hoidon osaamisen vajaus.

Tähän haasteeseen on vastattu kansallisessa Kajaanin ammattikorkeakoulun(KAMK) vetämässä EduPal-hankkeessa kehittämällä palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutusta. Tänä syksynä palliatiivisen hoidon koulutuksen kehittäminen etenee myös kansainväliselle tasolle. KAMK on mukana kansainvälisessä kolmivuotisessa NursEduPal@Euro Erasmus -hankkeessa, joka aloittaa marraskuun alussa.

”KAMKin osaaminen on huomattu myös kansainvälisellä tasolla ja nyt teemme yhteistyötä usean eri yliopiston ja Eurooppalaisten alan asiantuntijoiden kanssa”, toteaa projektipäällikkö Minna Hökkä. Kaikkiaan hankkeessa on mukana kaksi yliopistoa (Howest, Transilvania), Euroopan palliatiivisen hoidon yhdistys (EAPC) sekä WHO Collaborating Centre for Nursing and Education (Salzburg).”Globaaleina ilmiöinä väestön ikääntyminen ja kroonisten sairauksien lisääntyminen lisäävät palliatiivisen hoidon osaamisen tarvetta”, kertoo Hökkä.
 
NursEduPal@Euro -hanke vastaa kansainväliseen tarpeeseen kehittää sairaanhoitajakoulutuksen palliatiivisen hoidon sisältöjä sekä opetusmenetelmiä.  Hankkeessa määritellään kansainväliset palliatiivisen hoitotyön osaamisen ydinsisällöt, kehitetään uusia innovatiivisia opetusmenetelmiä sekä kehitetään eurooppalainen matriisi opettajien työkalupakiksi palliatiivisen hoidon opettamiseen sairaanhoitajakoulutukseen. 

Pienestä tärkeästi ideasta suuriin tekoihin

Edupal -hanke sai alkunsa, kun Kajaanin ammattikorkeakoulussa havaittiin tarve kehittää ja viedä eteenpäin palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen osaamista. Tähän työhön lähtivät mukaan myös yliopistojen kaikki viisi lääketieteen tiedekuntaa ja loppu on historiaa. KAMK koordinoi työtä Suomessa ja yhteistyöllä rakennettiin vahva pohja nyt alkavalle kansainväliselle hankkeelle.

”Me KAMKilaiset olemme työstäneet strategiaamme, joka on Pieni Suuri Korkeakoulu. Palliatiivisen hoitotyön kehittäminen on pienestä ja tärkeästä ideasta kasvanut suuri teko”, sanoo rehtori Matti Sarén

EduPal -hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämisen kärkihanke, jossa kehitetään palliatiivisesta hoidosta opetusta ja osaamista. Hankkeessa on sekä hoitotyön että lääketieteen osalta tehty laajat kansalliset selvitykset palliatiivisen hoidon koulutuksen nykytilasta sekä osaamistarpeista. Sairaanhoitajakoulutukseen on laadittu opetussuunnitelmasuositus, kehitetty palliatiivisen hoidon erikoistumiskoulutuksen opetussuunnitelma sekä rakennettu ja pilotoitu palliatiivisen hoidon kliinisen asiantuntijan ylempi korkeakoulututkinto. Lääketieteen perustutkintoon on laadittu opetussuunnitelmasuositus palliatiivisen lääketieteen koulutuksesta sekä laaditaan suositusta erikoistumiskoulutuksesta. NursEduPal@Euro -hanke rahoitetaan Erasmus+ -ohjelmasta. Hanke alkaa 1.11.2020 ja kestää 3 vuotta.

Lisätietoja:

Minna Hökkä
p. 044 715 7078
minna.hokka@kamk.fi

Matti Sarén
rehtori
p. 044 7101 600
matti.saren@kamk.fi