Etusivu / fi / KAMK / Ajankohtaista / Palveluiden yhteiskehittäminen asiakaslähtöisen osaamisen johtamisen keinona

Palveluiden yhteiskehittäminen asiakaslähtöisen osaamisen johtamisen keinona

28.5.2018 10.55

Kajaanin ammattikorkeakoulun lehtori Kirsi Moisasen väitöstilaisuus järjestettiin 25.5.2018 Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella. Moisasen työn aiheena on asiakaslähtöisen osaamisen johtaminen vanhuspalveluissa. 

Moisasen väitöstutkimuksessa haastateltiin Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen kolmea RAI-asiantuntijaa sekä 30:tä kuuden eri kunnan tai kuntayhtymän viittä vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan työntekijää, lähijohtajaa, keskijohtajaa ja ylintä johtajaa. Tutkimustulosten pohjalta määriteltiin asiakaslähtöisen osaamisen johtamisen ulottuvuudet ja sisällöt sekä kuvattiin asiakaslähtöisen osaamisen johtamisen edellytyksiä vanhusten hoidon ja hoivan kontekstissa. 

Väitöstutkimus osoittaa, että vanhusten hoito- ja hoivatyön asiakaslähtöisyyden lähtökohtana on asiakkaiden palvelutarpeista ja osallisuuden mahdollisuuksista huolehtiminen, monitahoinen yhteistyö ja palveluiden yhteiskehittäminen. Asiakkaan osallisuuden vahvistaminen ei aina ole helppoa, ja sitä voivat heikentää organisaatiorakenteiden ja -käytänteiden ohella päivittäiset hoivatyön rutiinit ja tiukat aikataulut.

”Työn aihe on saanut alkunsa jo aikoinaan, kun olin vanhuspalvelujen tulosyksikönpäällikkönä ja mietin asiakaslähtöistä toimintaa silloisessa työssäni”, kertoo Moisanen. 

Asiakkaiden tunteminen ja heidän tarpeidensa syvällinen tiedostaminen edellyttävät pitkäaikaisten ja läheisten suhteiden luomista asiakkaisiin. Asiakkaan ja hänen verkostonsa mukana olo palveluprosessin eri vaiheissa edistää hoivan asiakaslähtöisyyttä. Yhteiskehittäminen vaatii osallistavien menetelmien hallintaa, kuten palvelumuotoilua. Onnistunut yhteiskehittäminen koskettaa koko ikäihmisten palvelujärjestelmää, työntekijöistä ja strategisen tason johtajista asiakkaisiin ja heidän omaisiinsa saakka.

Sotkamolainen Kirsi Moisanen on suorittanut sairaanhoitaja (YAMK) tutkinnon Kajaanin ammattikorkeakoulusta vuonna 2009 ja suorittanut samaan aikaan johtamisen erikoistumisopinnot.  Lisäksi häneltä löytyy opettajan pedagogiset opinnot ja hän toimii tällä hetkellä DIGIOS-hankkeen projektipäällikkönä.
”Kajaanin ammattikorkeakoulun YAMK-opinnot edistivät tutkimusmetodologista osaamistani, jota olen erityisesti tarvinnut väitöstutkimuksessa”, kertoo Moisanen, ”Oikeastaan juuri näiden opintojen aikana minulla syntyi kipinä tutkimustyölle.”  Nykyisin YAMK-tutkinnon suorittaneilla on mahdollisuuksia edetä opinnoissaan väitöstutkimukseen saakka.

Moisasen tie väitöstutkimuksen tekijäksi kävi onnettomuuden kautta. ” Olin anonut jatko-opiskelija paikkaa Itä-Suomen yliopistosta ja minulle ilmoitettiin, että pääsisin sisään, jos teen hyvän tutkimussuunnitelman. Juuri ennen kirjoitusprojektin alkua kaaduin hiihtoladulla ja jouduin 2 kk sairaslomalle. Tämän sairasloman aikana kirjoitin pyörätuolissa istuen tutkimussuunnitelmaani. Siitä tuli niin hyvä, että pääsin sisälle”, naurahtaa Kirsi. 

Moisasen sosiaalihallintotieteen alan väitöskirja ”Asiakaslähtöisen osaamisen johtaminen vanhuspalveluissa” tarkastettiin yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Jari Stenvall sekä kustoksena professori Vuokko Niiranen Itä-Suomen yliopistosta. Moisasen väitöstutkimus on jo herättänyt kiinnostusta ajankohtaisen aiheensa vuoksi. Sosiaali- ja terveysministeriö on osoittanut olevansa kiinnostunut tutkimuksesta.