Etusivu / fi / KAMK / Ajankohtaista / Etätyön kehittäminen tukee yritysten henkilöstön osaamista

Etätyön kehittäminen tukee yritysten henkilöstön osaamista

4.1.2023 9.31

Kainuulaisten yritysten etätyöosaamista kehittävässä PIKA Kainuu -hankkeessa kerättiin viime keväänä etätyöhön liittyviä kehittämistarpeita. Tuloksina esiin nousivat osaamisen vahvistami-nen yrityksissä mm. etätyön esihenkilötoimintaan, yrityskulttuurin vahvistamiseen, henkilöstön etätyövälineiden ja ohjelmistojen käyttämiseen, työhyvinvoinnin tukemiseen sekä itsensä joh-tamisen taitojen lisäämiseen. 

Hankkeessa suunniteltiin yritysten tarpeiden pohjalta puolen vuoden mittainen valmennusko-konaisuus, josta nyt on puolet toteutettu. Elokuun ja joulukuun välisenä aikana järjestettiin valmennuksia yhteensä 21 kertaa eri teemoista. Reaaliaikaisia verkkovalmennuksia oli yhteensä 66 tuntia ja niissä käsiteltiin seuraavia asioita: itsensä johtaminen, onnistu verkkokokouksissa ja viesti vaikuttavasti verkossa kokonaisuudet sekä etätyötila-asioiden webinaari. Lisäksi etätyön työhyvinvoinnin tueksi järjestettiin Jaksa hyvin -webinaarisarja sekä aloitettiin etäteknologian webinaarisarja kyberturvallisuuden tehopäivällä. Lisäksi pidettiin kaksi lähipäivää Kajaanin am-mattikorkeakoululla.

Osa valmennuskerroista toteutettiin yhteistyössä ammattikorkeakouluun toisten hankkeiden kanssa. Lähes jokaisesta verkkovalmennuskerrasta tehtiin yksi tai useampi tallenne. Tallenteet ovat olleet katsottavissa PIKA Kainuu -hankkeen nettisivuilla. 

Valmennuksiin osallistui 12 eri yrityksestä yhteensä 16 henkilöä, joista valmennuksissa oli läsnä yhdestä kuuteen henkilöä per valmennuskerta. Kaikkiaan syksyn valmennuksiin oli mukaan il-moittautuneista yrityksistä yhteensä 51 osallistumiskertaa. Kajaanilainen yrittäjä Juha Luostari-nen antoi palautetta valmennuksista: ”Valmennukset ovat olleet erittäin hyödyllisiä ja olen saanut uusia ideoita omaan toimintaan.”

Kainuulaisille yrityksille maksuttomia etätyöosaamisen kehittämisen valmennuksia järjestetään vielä tammi-maaliskuun ajan. PIKA Kainuu -hankkeessa järjestettävillä valmennuksilla kehite-tään ja vahvistetaan yritysten johdon sekä henkilöstön etätyöosaamista. 

Kevään valmennuksissa kohennetaan esitysmateriaalien laatua ja saavutettavuutta, edistetään digitaalista työhyvinvointia, pohditaan miksi yrityksen kannattaa olla mukana sosiaalisessa me-diassa, saadaan tietoa dronen käyttämisestä ja rakennetaan uudestaan yrityskulttuuria sekä kurkistetaan virtuaalityön tulevaisuuden mahdollisuuksiin. 

Kevään valmennuksiin voi edelleen ilmoittautua mukaan hankkeen nettisivuilla:
https://web1.kamit.fi/pikakainuu/kevaan-valmennukset/

Lisätietoja:

Päivi Dahl
lehtori, projektipäällikkö Kajaanin ammattikorkeakoulu
p. 040 1448 127, sähköposti: paivi.dahl@kamk.fi
Hankkeen nettisivut