Etusivu / fi / KAMK / Ajankohtaista / Elämäni peli ammattilaisten ja nuorten välisen työskentelyn tueksi - Peli huomioi korona-ajan haasteet opiskelijoille

Elämäni peli ammattilaisten ja nuorten välisen työskentelyn tueksi - Peli huomioi korona-ajan haasteet opiskelijoille

13.12.2022 9.00

Nuorten elämänhallintaa tukeva mobiilipeli, PORE Elämäni peli, on julkaistu Google Playssa ja App Storessa. Peli on kehitetty Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) ja Oulun Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Kajaanin kaupungin ESR-rahoitteisessa PORE – Porukalla parempaan -hankkeessa. Elämäni peli on tarkoitettu nuorten kanssa toimivien ammattilaisten ja nuorten väli-sen työskentelyn tueksi. Pelin käyttöön on luotu KAMKissa opinnäytetyönä ohjeistus, joka on saata-villa pelin yhteydessä.  

Elämäni peli koostuu nuorten ja nuorten kanssa toimivien ammattilaisten kanssa käsikirjoitetuista tarinoista. Pelaaja pääsee tutustumaan kolmen eri hahmon elämään useiden lyhyiden tarinoiden kautta. Yhdessä tarinassa ammattikorkeakoulun opiskelijalla 22-vuotiaalla Hilja-Ilonalla on korona-ajan tuomia opiskeluun liittyviä haasteita. Eve on 21-vuotias asunnoton nuori, jolla on vakava päih-deongelma. 20-vuotias Eeka yrittää käydä ammattiopistoa, mutta elämänhallinnassa on paljon haasteita. Pelissä pelaajan rooli on tehdä erilaisia pelihahmon elämään liittyviä valintoja, jotka johtavat erilaisiin lopputuloksiin. Kun peliä käytetään aikuisen ja nuoren välisen keskustelun tukena, tavoitteena on herättää keskustelua elämänhallintaan liittyvistä teemoista positiivista mielenter-veyttä vahvistaen. Tyyliltään Elämäni peli on visuaalinovelli, joka on visuaalinen ja interaktiivinen tarinapeli. 

Peliä on testattu ja pilotoitu Kajaanin ammattikorkeakoululla ja Kainuun ammattiopistolla. Pää-sääntöisesti peli herätti nuorissa ajatuksia, tunteita ja auttoi pohtimaan elämän valintoja. Ammat-tilaisten näkökulmasta pelin koettiin tuovan lisäarvoa vuorovaikutussuhteeseen nuoren kanssa sy-ventäen ja kasvattaen luottamusten nuoren ja aikuisen välillä, koska pelistä keskustellessa puhu-taan tunnesisältöisistä aiheista. Peli nosti luontevalla tavalla keskusteluun tärkeitä aiheita. 


Lisätietoja:
Tanja Korhonen, Kajaanin ammattikorkeakoulu, p. 044 7101 009, tanja.korhonen@kamk.
Teija Ravelin, Kajaanin ammattikorkeakoulu, p. 044 7101 273, teija.ravelin@kamk.fi 

Lataa peli:
Google Play
 App store 

 
Pelin toimintamalli ja ohje  

 
 Elämanipeli logot