Etusivu / fi / KAMK / Ajankohtaista / EduPal - Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen kehittämisen hanke on käynnistynyt

EduPal - Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen kehittämisen hanke on käynnistynyt

18.6.2018 10.15

Palliatiivinen hoito on parantumattomasta tai henkeä uhkaavasta sairaudesta kärsivän ihmisen ja hänen läheistensä aktiivista, kokonaisvaltaista ja moniammatillista hoitoa. Hoidon tavoitteena on kärsimyksen ehkäiseminen ja lievittäminen sekä elämänlaadun vaaliminen. Väestön ikääntyminen ja pitkäaikaissairauksien yleistyminen lisäävät palliatiivisen hoidon tarvetta. Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen kehittämiseksi opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi erityisavustuksen EduPal- hankkeelle. Hankkeen tavoitteina on selvittää palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen opetuksen nykytila Suomessa sekä laatia moniammatillisesti työelämän asiantuntijoiden kanssa (lääkärit, sairaanhoitajat, lähihoitajat) palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen osaamisen kuvaus perustasolle (A) ja erityistasoille (B/C). 

”Hankkeen tavoitteena on laatia valtakunnallinen suositus palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen opetusohjelmasta ammattikorkeakoulujen hoitotyön ja yliopistojen lääketieteen perusopetukseen sekä luoda valtakunnalliset ja yhtenäiset suositukset erikoistumiskoulutuksesta palliatiiviseen hoitotyöhön ja lääketieteeseen”, kertoo projektipäällikkö Minna Hökkä. 

Hankkeessa kehitetään myös moniammatillista koulutusta ja korkeakouluopettajien palliatiivisen hoidon osaamista. Tällä hetkellä palliatiivinen hoito ei vielä integroidu kaikille terveydenhuollon tasoille, eikä palliatiivisen hoidon koulutus sisälly tarpeellisessa määrin kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten koulutukseen. Palliatiivisen hoidon järjestämisessä ja hoidon saatavuudessa on Suomessa alueellista vaihtelua, joka osaltaan liittyy osaamisvajeeseen. Palliatiivisen hoidon koulutuksen kehittäminen on nostettu yhdeksi toimenpide ehdotukseksi STM:n suosituksessa palliatiivisen hoidon järjestämisestä. Tämä kehittämistarve on tuotu esille myös uudessa ETENE:n Eutanasia kannanotossa. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut eivät tuota riittävästi palliatiivisen hoidon perus- ja erityisosaamista. Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen sisällöt ja laajuus vaihtelevat merkittävästi eri ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välillä.

Kehittämistä yhteistyössä ja moniammatillisesti
EduPal -hanke toteutuu moniammatillisesti. Hankkeen toteuttajina on viisitoista hoitotyön opetusta tarjoavaa ammattikorkeakoulua ja kaikki viisi lääketieteen koulutusta toteuttavaa yliopistoa sekä yksi hoitotieteen ja terveyshallintotieteen yksikkö. Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutusta kehitetään tiiviissä yhteistyössä työelämän, potilasjärjestöjen ja kirkkohallituksen kanssa. Hankkeen tuloksena saadaan osaamis- ja tarvekuvauksiin perustuvat sekä kansainvälisesti vertailukelpoiset opetusohjelmat ja jatkokoulutusjärjestelmät palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen perustason ja erityistason tarpeisiin.  Hanke vahvistaa opiskelijoiden osaamista ja parantaa työelämävalmiuksia. Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutus voi tällöin saavuttaa Suomessa kansainvälisen huipputason.


Hankkeen päätoteuttaja on Kajaanin Ammattikorkeakoulu, osatoteuttajia ovat Metropolia ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Centria-ammattikorkeakoulu, Karelia-Ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia, Lapin Ammattikorkeakoulu, Savonia ammattikorkeakoulu, Vaasan Ammattikorkeakoulu, Oulun Ammattikorkeakoulu, Saimaan ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto, Oulun yliopisto, Turun yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto. Hankkeen rahoittajan toimii opetus-ja kulttuuriministeriö. Hanke kestää 30.9.2020 saakka.


Lisätietoa hankkeesta: 
Projektipäällikkö Minna Hökkä (Hoitotyön koulutus), puh: +358447157078, minna.hokka(a)kamk.fi
Projektikoordinaattori Juho Lehto (Lääketieteen koulutus), puh: +358504090974, Juho.Lehto(a)staff.uta.fi