Etusivu / fi / KAMK / Ajankohtaista / Tietosuoja-asetus tarkentaa henkilötietojen käsittelyä 25.5.2018 alkaen

Tietosuoja-asetus tarkentaa henkilötietojen käsittelyä 25.5.2018 alkaen

25.5.2018 7.30

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, jota noudatetaan myös ammattikorkeakoulun toiminnassa. Uudistuksen myötä henkilötietojen käsittelysäännöt tarkentuvat ja yhdenmukaistuvat EU-jäsenmaissa.

Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn henkilön oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Keskeistä tietosuoja-asetuksessa on muun muassa
henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden painottaminen
kerättävien henkilötietojen minimointi ja niiden virheettömyys
avoimen informoinnin lisääminen.

Ammattikorkeakoululla on myös kokonaisvastuu yhteistyötahojensa henkilötietojen käsittelystä.

Yksityishenkilöille eli rekisteröidyille uudistus näkyy esimerkiksi uusina oikeuksina. Rekisteröidyillä on aiempaa enemmän oikeuksia, joiden avulla he voivat ymmärtää ja seurata, miten heidän tietojaan käsitellään ja käytetään eri tarkoituksiin.

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus on hyväksynyt tietosuojapolitiikan, jota noudatetaan kaikessa Kajaanin ammattikorkeakoulun henkilötietojen käsittelyssä. Tutustu KAMKin tietosuojapolitiikkaan

Tietosuojavastaavana Kajaanin ammattikorkeakoulussa toimii Teija Sievänen,
secure(at)kamk.fi, puh. 044 7101 237.