Mekaaninen rasitus- ja tärinätestaus

Mekaanisten rasitustestien tarkoituksena on tutkia, mitä fysikaalisia muutoksia erilaiset mekaaniset rasitukset aiheuttavat tutkittaviin tuotteisiin. Kajaanin ammattikorkeakoululla on käytettävissä kuuden vapausasteen liikelaitteisto ja tärinätestauslaitteisto.


Liikelaitteisto

Mekaanisten rakenteiden tärinänvaimennusominaisuuksien testaamiseksi on käytössä kuuden vapausasteen liikelaitteisto, joka mahdollistaa niin ohjelmallisesti luotujen kuin kenttäolosuhteista nauhoitettujen liikejaksojen hyödyntämisen testiherätteinä.  Mittausten suorittamiseksi käytettävissä on mm. kiihtyvyysantureita sekä monipuolinen ja muunneltava mittausjärjestelmä. Lisäksi tarjolla on mittaustulosten käsittelyyn ja analysoimiseen soveltuvia ohjelmistotyökaluja.

 

Tärinätestauslaitteisto

Testauksissa voidaan tutkia testattavan laitteen rakenteissa esiintyviä kiihtyvyyksiä ja resonanssitaajuuksia. Pidempiaikaisissa rasitustesteissä tutkitaan laitteen mekaanisten rakenteiden kestävyyttä ja muuttumista.
 
Käytettävissä on sekä ruuvi- että mehiläisvahakiinnitteisiä kiihtyvyysantureita. Antureilla kontrolloidaan täristinlaitteiston toimintaa ja voidaan mitata testattavissa laitteissa esiintyviä kiihtyvyyksiä ja resonansseja.

 

Yhteystiedot
Taneli Rantaharju 
Lehtori
Liikelaitteisto, kenttämittaukset
Puh. 044 7101 253
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kamk.fi

Jari Kähkönen
Koulutusjohtaja
Puh. 044 7101 303
Sähköposti:etunimi.sukunimi@kamk.fi