Tule ystäväperheeksi kansainväliselle opiskelijalle!

Ystäväperhetoiminta käynnistyö Kajaanin ammattikorkeakoulussa ensimmäistä kertaa keväällä 2010. Ammattikorkeakouluun saapuu joka vuosi suuri joukko ulkomaalaisia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita useista eri maista. Tutkinto-opiskelijat suorittavat Suomessa koko tutkinnon eli ovat Suomessa 3,5 vuotta, kun taas vaihto-opiskelijat opiskelevat Suomessa joko lukukauden tai lukuvuoden. Ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä ja kansalaisuudet vaihtelevat vuosittain. 

Ystäväperhetoiminta tarjoaa perheille mahdollisuuden tutustua erilaisiin kieliin ja kulttuureihin sekä uusien, kansainvälisten ystävyyssuhteiden solmimiseen. Vastaavasti kansainväliselle opiskelijalle ystäväperhetoiminta mahdollistaa lähemmän tutustumisen tavalliseen suomalaiseen arkielämään. Opiskelijoita on myös monen ikäisiä, suuri osa tulee suoraan lukiosta ja on melko nuoria, mutta joukossa on myös aikuisempia henkilöitä. 

Mitä opiskelijan kanssa voi tehdä?

Tärkeintä ystäväperhetoiminnasta kiinnostuneille perheille on valmius ottaa kansainvälinen opiskelija osaksi arkipäivän askareita opiskelijamaailman ulkopuolella. Etsimme tähän toimintaan Kainuun alueella asuvia perheitä ja henkilöitä. Ensimmäisen yhteisen tapaamisen jälkeen ystäväperhe ja opiskelija saavat yhdessä sopia tapaamisten määrän ja ajankohdat ja sisällön. Ystäväperheen ei tule tarjota opiskelijalle majoitusta tai taloudellista tukea, opiskelija ei siis muuta asumaan perheeseen.  

Yhteistä tekemistä ystäväopiskelijan kanssa voi suunnitella täysin vapaasti omien aikataulujen ja resurssien puitteissa. Suomalaiseen kulttuuriin tutustuttaminen voi tapahtua vaikkapa ulkona liikkumisen (esim. vaeltaminen, pilkkiminen), marjastamisen tai eri maiden ruokakulttuuriin tutustumisen kautta tai opiskelija voi osallistua perheen yhteisiin toimintoihin ja harrastuksiin. Monet meille arkeen kuuluvat asiat voivat tuntua ulkomaalaisista eksoottisilta ja tarjoavat unohtumattomia elämyksiä kansainväliselle opiskelijalle.

Kenestä voi tulla ystäväperhe?

Ystäväperhe ei välttämättä ole perinteinen lapsiperhe. Ystäväperhetoimintaan voivat ilmoittautua myös sinkut, eläkeläispariskunnat, yksinhuoltajat ja lapsettomat parit. Opiskelijat opiskelevat pääosin englanniksi. Ystäväperhetoiminnan myötä voi elvyttää käytännön kielitaitoa tai opiskella uutta kieltä. Ulkomaalaiset opiskelijat opiskelevat suomen kieltä, ja moni haluaakin kehittää suomen kielen taitoaan ystäväperheen kanssa.

Tervetuloa mukaan!

Olisitko Sinä kiinnostunut ystäväperhetoiminnasta ja mahdollisuudesta kotikansainvälistymiseen? Ilmoittaudu ystäväperheeksi liitteessä olevalla hakulomakkeella, jossa voi kertoa perheen harrastuksista ja esittää ystäväopiskelijaa koskevia toivomuksia. Kajaanin ammattikorkeakoulu pyrkii yhdistämään samanhenkiset perheet ja opiskelijat toistensa kanssa. 

Lomakkeen voit palauttaa joko postitse tai sähköpostin liitteenä (alla yhteystiedot). Pyrimme yhdistämään perheet ja opiskelijat pienimuotoisten tapaamisten avulla sitä mukaa kun hakemuksia ja toiveita tulee. 
Tervetuloa kotikansainvälistymään!