Kotikansainvälistyminen

Työelämä odottaa valmistuvilta opiskelijoilta kansainvälistä osaamista ja valmiuksia toimia monikulttuurisissa toimintaympäristöissä. Jos sinulla ei syystä tai toisesta ole mahdollista lähteä ulkomaille opintojesi aikana, on kansainvälisten valmiuksien kehittäminen kuitenkin mahdollista. Niitä keinoja tai menetelmiä, joiden avulla saat nämä valmiudet kutsutaan kotikansainvälistymiseksi.

Kansainvälinen kampus, jossa kohtaat ulkomaalaisia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita sekä ulkomaalaisia vierailijoita ja luennoitsijoita, luovat perustan kotikansainvälistymiselle. Kotikansainvälistyminen tarkoittaa lisäksi mahdollisuutta suorittaa joko koko tutkinto englanniksi tai vieraskielisten opintojaksojen suorittamista osana suomenkielistä tutkintoa. Kansainvälistymistäsi edistetään myös kieli- ja kulttuuriopinnoilla sekä käyttämällä vieraskielistä kirjallisuutta opinnoissa.

Yksi tärkeistä kotikansainvälistymisen muodoista on KV-tuutorointi, johon osallistumalla kartutat myös opintopisteitäsi. Opintojesi aikana voit osallistua myös KAMO Interanationalin toimintaan. Käytännön kielitaitoasi voit kehittää myös toimimalla ystäväperheenä ulkomaalaiselle opiskelijalle.

KV-tuutorointi

KV-tuutoroinnin kautta saat mahdollisuuden kehittää kielitaitoasi ja tutustua uusiin ulkomaalaisiin tutkinto- ja vaihto-opiskelijoihin ja heidän kulttuureihinsa. KV-tuutoroinnin tavoitteena on saada ulkomaalainen tutkinto- tai vaihto-opiskelija tuntemaan itsensä tervetulleeksi Kajaaniin ja Kajaanin ammattikorkeakouluun, auttaa häntä tutustumaan muihin opiskelijoihin sekä sopeutumaan opiskeluun, opiskelijaelämään, paikkakuntaan ja Suomeen.

Opiskelijakunta KAMO rekrytoi vuosittain alkukeväästä toisen ja kolmannen vuosikurssin opiskelijoita KV-tuutoriksi. Kaikki KV-tuutorit koulutetaan tehtäväänsä ja hyväksytysti suoritetusta KV-tuutoritoiminnasta saat opintopisteitä.

Ystäväperhetoiminta

Ystäväperhetoiminta tarjoaa upean mahdollisuuden tutustua erilaisiin kieliin ja kulttuureihin sekä uusien, kansainvälisten ystävyyssuhteiden solmimiseen. Kansainvälisille opiskelijoille ystäväperhetoiminta mahdollistaa lähemmän tutustumisen tavalliseen suomalaiseen arkielämään.

Vieraskielinen opetus

Kajaanin ammattikorkeakoulussa on täysin englanninkielisiä koulutuksia. Voit halutessasi valita sinua kiinnostavia opintojaksoja näiden koulutusten tarjonnasta. Myös suomenkielisissä koulutuksissa on yleensä englanninkielistä opetustarjontaa. Koulutuksissamme vierailee vuosittain ulkomaalaisia luennoitsijoita sekä vaihto-opettajia yhteistyökorkeakouluistamme. Lue lisää englanninkielisestä koulutuksista.  

AIESEC - kansainvälinen opiskelijajärjestö

AIESEC on kansainvälinen opiskelijajärjestö, joka tarjoaa mahdollisuuksia harjoitteluun ja vapaaehtoistyöhön ulkomailla, mutta myös ammatilliseen kehittymiseen ja kansainvälistymiseen kotimaassa. Lue lisää