Etusivu / fi / Opiskelijalle / Kansainvälisyys / Kaksoistutkinto

Kaksoistutkinto

Kajaanin ammattikorkeakoulun tradenomi- ja restonomikoulutuksissa on kaksoistutkintosopimus Saksan Heilbronnissa sijaitsevan Hochschule Heilbronnin kanssa. Matkailun koulutuksessa on lisäksi kaksoistutkintosopimus Saksan Wernigerodessa sijaitsevan Hochschule Harzin kanssa.

Kaksoistutkinnon suorittaminen tarkoittaa sitä, että suoritat osan opinnoistasi ulkomailla ja saat valmistuessasi tradenomi- tai restonomitutkinnon lisäksi tutkinnon myös ulkomaisesta korkeakoulusta.

Miten kaksoistutkinto suoritetaan?

  • Ensimmäinen opiskeluvuosi, vähintään 60 opintopistettä, suoritetaan kotikorkeakoulussa ja ja sen jälkeen toinen opiskeluvuosi, vähintään 60 opintopistettä, yhteistyökorkeakoulussa. Opiskelukieli on englanti. Loput opinnoista suoritetaan kotikorkeakoulussa.    
  • Harjoittelu tehdään joko Suomessa tai ulkomailla.
  • Opinnäytetyö tehdään englanniksi.      
     

Hakeminen    

  • Hakeminen tapahtuu täyttämällä Application for Double Degree -hakulomake, joka palautetaan KV-palveluihin. Tämän lisäksi täytetään sähköinen kv-vaihdon hakulomake SoleMOVEssa. Muilta osin noudatetaan KV-vaihdon hakuprosessia.
  • Hakijalla on oltava vähintään 60 opintopistettä suoritettuna ennen vaihtojakson aloittamista ja keskiarvon on oltava vähintään 3,5. Englannin kielen arvosanan pitää olla vähintään 4. Hakijan kielitaito testatataan haastattelemalla hakijaa. 

Coventry University

Edellämainittujen lisäksi KAMKilla on sopimus Coventry Universityn Lontoon kampuksen (CULC) kanssa kaksoistutkinnon suorittamisesta (top-up programme). CULCin sopimus poikkeaa muista kaksoistutkinnoista siinä, että opinnot Lontoossa ovat maksullisia. Lue lisää englanninkielisiltä sivuiltamme.

Hakulomakkeet