Kaksoistutkinto

Kajaanin ammattikorkeakoulun tradenomi- ja restonomikoulutuksissa on kaksoistutkintosopimus Saksan Heilbronnissa sijaitsevan Hochschule Heilbronnin kanssa. Matkailun koulutuksessa on lisäksi kaksoistutkintosopimus Saksan Wernigerodessa sijaitsevan Hochschule Harzin kanssa.

Kaksoistutkinnon suorittaminen tarkoittaa sitä, että suoritat osan opinnoistasi ulkomailla ja saat valmistuessasi tradenomi- tai restonomitutkinnon lisäksi tutkinnon myös ulkomaisesta korkeakoulusta.

Coventry University

Edellämainittujen lisäksi KAMKilla on sopimus Coventry Universityn Lontoon kampuksen (CULC) kanssa kaksoistutkinnon suorittamisesta. CULCin sopimus poikkeaa muista kaksoistutkinnoista siinä, että opinnot Lontoossa ovat maksullisia ja opiskelijavalinnasta päättää CULC. Lue lisää englanninkielisiltä sivuiltamme.