Harjoittelijavaihto ulkomaille

Mahdollisuus harjoittelun suorittamiseen ulkomailla kannattaa hyödyntää opiskeluaikana. Tulevaa työuraasi ajatellen työkokemus ulkomailta on merkittävä etu työmarkkinoilla, työnantajille se osoittaa kykyäsi ottaa riskejä ja selviytyä erilaisissa ympäristöissä. 

Intranet-sivuilta löydät tietoa harjoittelupaikkoja tarjoavista tai niitä välittävistä yrityksistä sekä  KAMKille tulleet rekryilmoitukset, ohjeita KV-harjoitteluun sekä siihen liittyvät lomakkeet.