Etusivu / fi / KAMK / Ajankohtaista / Robotti Ruttunen tuli KAMKiin

Uutisarkisto

Robotti Ruttunen tuli KAMKiin

23.4.2021 14.48

”Ruttusella menee tähän työhön noin 7 minuuttia, kun taas yhdeltä henkilöltä menisi koko työn tekemiseen 2 - 3 työpäivää”. Näin kommentoi hankinta-asiantuntija Päivi Räisänen Kajaanin ammattikorkeakoululle projektihallintoon käyttöön otettua robottikollegaa, Ruttusta.

KAMKin projektihallinto otti kollega Ruttusen käyttöön huhtikuussa 2021 ja se on jo lyhyessä ajassa osoittanut oivallisuutensa. 

”Odotamme innolla, että voimme hyödyntää robottikollegaa muissakin prosesseissa. Ruttunen tekee ohjatusti sen, mihin se on opetettu eikä unohda mitään vaihdetta välistä. Meillä ihmisillä saattaa tapahtua inhimillisiä unohduksia esimerkiksi uuden henkilön rekisteröinnissä henkilöstöjärjestelmiin. Ruttunen ei tee unohduksia, koska se etenee ohjelmoinnin mukaan vaihe vaiheelta”, kertoo projektiasiantuntija Tuula Haverinen.

 Robottikollega toimii ja tekee tismalleen samat klikkaukset ja raporttien hakemiset, kuin ihmistyöntekijäkin. Sille pitää pystyä mallintamaan työn eri vaiheet järjestyksessä, jotta robotin työstä saadaan haluttu tulos eli onnistunut suoritus. Haastavinta robotin käyttöönotossa KAMKissa oli juuri tämä opettaminen ja työtehtävien mallintaminen. Kaikilla klikkauksilla ja toiminnoilla on merkitys työnkulussa ja ne täytyi opettaa, jotta Ruttunen osaa toimia oikein prosessin aikana.

Ohjelmistorobotiikan avulla voidaan automatisoida tietotyön rutiiniprosesseja. Ohjelmistorobotti toimii yhtenä työntekijöistä ja hoitaa manuaaliset ja säännösten määrittelemät työtehtävät. Ohjelmistorobotit ovat parhaimmillaan sellaisissa tehtävissä, jotka ovat rutiininomaisia ja aina samanlaisina toistuvia, joissa ei tarvitse tehdä minkäänlaisia luovia päätöksiä. Esimerkiksi tietojen siirtäminen sovelluksesta tai tiedostosta toiseen soveltuu loistavasti robotin tehtäväksi. 

Robotiikka mahdollistaa uutta liiketoimintaa ja työn tekemisen uudistumista. KAMKissa Ruttunen toimii tällä hetkellä projektihallintaan liittyvissä tehtävissä; se tekee mm. palkkakohdennuksia tilisiirtoina projekteille. Tulevaisuudessa Ruttusen työtehtävät voivat laajentua esimerkiksi laskutukseen tai henkilöstötietojen automaattiseen kirjaamiseen.  Sovelluskohteita on lukemattomia ja monet niistä ovat nimenomaan manuaalista taustatyötä, jota säätelee tietyt ohjeet ja normit. 

Kainuun Digitie ja Koodeja Naisyrittäjyyteen -hankkeet järjestivät 8.4. Ohjelmistorobotiikka -tilaisuuden Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yrittäjille. Tilaisuudessa syvennyttiin MOST Digitalin Maria Vuontisvaaran johdolla ohjelmistorobotiikkaan ja sen soveltamiskohteisiin.

“Tilaisuuden yhteenvetona voidaan sanoa, että ohjelmistorobotiikka jäljittelee ihmisen toimintaa, käyttää mitä tahansa sovellusta käyttöliittymän avulla, käsittelee tietoja jäsennellyissä muodoissa, toimii jatkuvasti ja on erittäin tarkka”, kertoo Koodeja Naisyrittäjyyteen -hankkeen projektipäällikkö Johanna Takanen.

Tämän voivat KAMKin projektihallinnon asiantuntijat Tuula ja Päivi vahvistaa lämpimästi. He kertovat omasta kokemuksesta ja Ruttusesta mielellään lisää.

Lyhyen käyttökokemuksen perusteella KAMKin projektihallinto voi jo nyt kumota melko yleisen harhakuvitelman roboteista. Ohjelmistorobotit eivät vie ihmisten töitä, vaan ne vapauttavat työpanostamme manuaalisesta ja monesti pitkäveteiseksi koetusta näpyttelystä luovempaan ja soveltamista vaativiin työtehtäviin. 

Kainuun Digitie -hankkeen kautta yritysten on mahdollista jatkaa keskustelua ohjelmistorobotiikan soveltuvuudesta ja käytettävyydestä yrityksen tarpeisiin. Yhteystiedot löytyvät www.kamk.fi/kainuundigitie

Lisätietoja:
Johanna Takanen
projektipäällikkö
p. 044 7101 127
johanna.takanen@kamk.fi