Etusivu / fi / KAMK / Ajankohtaista / Yrittäjien hyvinvointia tuettiin ennaltaehkäisevästi Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla

Uutisarkisto

Yrittäjien hyvinvointia tuettiin ennaltaehkäisevästi Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla

27.4.2021 10.00

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa on kahden viime vuoden ajan tuettu maaseudulla toimivien yritysten liiketoiminnan kehittämistä ja johtamisosaamista sekä yrittäjien ja työyhteisöjen kokonaisvaltaista hyvinvointia.

‒ Olemme suunnitelleet koulutuksia ja työpajoja yrittäjien tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Se on osoittautunut toimivaksi tavaksi, projektipäällikkö Katja Nuottila Diakonia-ammattikorkeakoulusta sanoo.

Hankkeen toimintaan osallistui maaseudulla toimivia yrityksiä usealta eri alalta. Ryhmätapaamisissa kohdattiin esimerkiksi maatalousyrittäjiä, sosiaali- ja terveysalan yrittäjiä, siivousalan yrittäjiä, kauppiaita, leipureita ja apteekkareita.

Yrittäjien kokemuksia yrittäjyydestä, hyvinvoinnista ja osaamisen vahvistamisesta on tallennettu yrittäjätarinoiden muodossa hankkeen verkkosivuille.  Yrittäjien tarinat ovat vapaasti uudelleen julkaistavissa.

Tutustu yrittäjätarinoihin

Yrittäjän ja yrityksen hyvinvointi kulkevat käsi kädessä

Menestyvä liiketoiminta ja yrittäjän hyvinvointi ovat usein sidoksissa toisiinsa. Taloudellinen epävarmuus heijastuu helposti yrittäjän psyykkiseen ja henkiseen hyvinvointiin. Vastaavasti jos yrittäjä uupuu, se alkaa näkyä jossain vaiheessa taloudellisessa toiminnassa.

Diakonia-ammattikorkeakoulun hyvinvointiosaaminen sekä Kajaanin ammattikorkeakoulun johtamis- ja liiketoiminnan osaaminen täydensivät toisiaan hankkeen suunnittelussa ja käytännön kehittämistyössä.

‒ Johtamisen ja liiketoiminnan osiossa korostuivat markkinoinnin uudet menetelmät, itsensä johtaminen, talouden hallinta sekä henkilöstöjohtaminen ja sisäinen viestintä, projektisuunnittelija Heidi Kumpula Kajaanin ammattikorkeakoulusta sanoo.

Työhyvinvointikoulutuksissa suosittuja teemoja olivat työstä palautuminen, uni, ravinto, liikunta ja mielen hyvinvointi. Yrittäjien tapaamiset mahdollistavat toisilta oppimisen, kokemusten vaihdon ja vertaistuen.

Tiivis infopaketti yrittäjän hyvinvointivinkeistä antaa eväitä stressin hallintaan sekä muistuttaa unen, palautumisen, ravitsemuksen, harrastusten ja mielekkään elämän kokonaisuuden merkityksestä.

‒ Hyvinvointiin kannattaa panostaa ennaltaehkäisevästi eli silloin, kun asiat ovat vielä hyvin, Nuottila tiivistää.

Tutustu infopakettiin (PDF-tiedosto)

Pandemia vei valmennukset verkkoon

COVID-19-pandemian myötä koulutuksia muutettiin nopealla aikataululla etäyhteyksin toteutettaviksi. Etäyhteydellä toteutetuissa työpajoissa pyrittiin mm. tukemaan yrittäjiä äkillisessä muutostilanteessa ja auttamaan hahmottamaan oman yritystoiminnan kehityssuuntia.

Etätapaamisten ja webinaarien lisäksi tuotettiin materiaalia esimerkiksi teemoihin liittyvinä tallenteina. Etäyhteydellä järjestettävät koulutukset mahdollistivat osallistumisen yhtä lailla niin Kainuusta kuin Pohjois-Pohjanmaaltakin.

Toisaalta alkusyksyllä 2020 toteutuneet yrittäjien ryhmätapaamiset koettiin voimaannuttavina raskaan koronakevään jälkeen. Hankkeen keskeiset havainnot ja tulokset on tiivistetty nopealukuiseenraporttiin ja tiiviiseeninfograafiin.

Tutustu raporttiin (PDF-tiedosto)

Tutustu infograafiin (PDF-tiedosto)

Maaseutuyrittäjien työkyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen -hankkeessa kehitettiin maaseudun yrittäjien liiketoimintaosaamista, työkykyä ja hyvinvointia ajalla 1.4.2019–30.4.2021. Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Kajaanin ammattikorkeakoulun toteuttama hanke on saanut rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta.

 

Lisätietoja:
Katja Nuottila
Projektipäällikkö
Diakonia-ammattikorkeakoulu
puh. 050 4546 522
katja.nuottila(at)diak.fi