Etusivu / fi / KAMK / Ajankohtaista / Suomalaiset kärkiosaajat innovoimassa uusia bioenergia-alan menetelmiä EU-tasoisessa hankkeessa

Uutisarkisto

Suomalaiset kärkiosaajat innovoimassa uusia bioenergia-alan menetelmiä EU-tasoisessa hankkeessa

26.3.2018 14.00

Biogas for Future Electric and Gas Grids - BIOFEGG on yhteiseurooppalainen energia-alan tutkimus- kehitys ja innovaatiohanke bioenergian alalla, joka kuuluu ERA-NET ohjelmaan. Hankkeen innovaatio-, tutkimus- ja kehitystoiminnan keskeinen ydin on biokaasun jalostaminen jakeluverkkoon ja ajoneuvokäyttöön sopivaksi biometaaniksi. Hankkeessa on mukana yliopistoja, tutkimuslaitoksia ja yrityksiä Itävallasta, Ruotsista ja Suomesta. Kolmevuotinen hanke toteutetaan yhteishankkeena, mutta rahoittajina toimivat kansalliset rahoittajat osallistujamaista. Hankkeen käynnistyspalaveri pidettiin Kajaanissa helmikuussa 2018.

Suomessa on käynnissä kolme rinnakkaishanketta, joista kaksi ovat yrityshankkeita ja yksi tutkimushanke, jota toteuttaa Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy (KAMK).”KAMKin hankkeen keskeinen tutkimusteema on tutkia geopolymeerien soveltuvuutta siloksaanien ja muiden biokaasun epäpuhtauksien puhdistukseen. KAMK toteuttaa myös projektissa kaupallistamiseen liittyviä toimenpiteitä yhdessä muiden projektikumppaneiden kanssa”, kertoo projektipäällikkö Antti Rimpiläinen. Suomessa hankkeen rahoittajana toimii Business Finland. Lisäksi KAMKin tutkimushanketta rahoitetaan yrityksistä. KAMKin tutkimushanketta rahoittavaa Keliber Oy:tä kiinnostaa voidaanko Keliberin litiumkemikaalituotannossa syntyvää zeoliittijäännöstä hyödyntää biokaasun puhdistusmateriaalina. Muita yritysrahoittajia ovat Metener Oy, Jahotec Oy, Aquaminerals Finland Oy ja Gasum Oy. 

Tutkimuslaitos- ja yliopistohankkeissa tutkitaan mm. geopolymeerien (alkali aktivoituvat luonnon mineraalit, sekä teollisuuden sivuvirrat) hyödyntämistä epäpuhtauksien poistoon. Itävallan tutkimuskumppaneiden pääfokus on lisätä ymmärrystä terpeeneistä. Terpeenit ovat haihtuvia orgaanisia aineita joita on biokaasussa. Tutkimuksissa hankitaan tietoa, kuinka niitä voidaan mitata ja tunnistaa biokaasussa, miten niitä syntyy ja miten niihin voidaan vaikuttaa. Lisäksi tutkitaan biokaasuun toimialana liittyvää lainsäädäntöä, sekä biokaasun puhdistukseen liittyviä sosioekonomisia ja regulatorisia vaikutuksia. Luulajan teknillinen yliopisto tutkii hankkeessaan mahdollisuuksia optimoida prosessin alkuvaihetta syötteen hyödyntämisen lisäämiseksi ja siloksaanien hävittämiseksi. 

”Kehitettyjä menetelmiä testataan mukana olevien yritysten tuotantoprosesseissa sekä yhteensä kolmessa pilottikohteessa Suomessa ja Itävallassa”, kertoo Antti Rimpiläinen.

Hankkeessa kehitetään biokaasun tuotantoa ja puhdistusta

Omaa rinnakkaishankettaan toteuttava Jahotec Oy omistaa ja operoi Pohjois-Suomen toiseksi suurinta biokaasulaitosta Limingassa. Runsaat kolme vuotta toiminut laitos sijaitsee maatilan yhteydessä. Biokaasulaitoksen tuottama mädäte hyödynnetään kierrätyslannoitteena. Yritys hyödyntää hankkeessa kehitettäviä menetelmiä ja tekniikoita biokaasulaitoksen toiminnan tehostamiseen osana rinnakkaista Business Finlandin rahoittamaa kehityshankettaan. Tavoitteena on tuottaa enemmän biokaasua, joka on myös aikaisempaa puhtaampaa soveltaen kehittyneitä biokaasuprosessin mittaus- ja ohjausmenetelmiä. Biokaasun jatkojalostus biometaaniksi pyritään saamaan uusien puhdistusmenetelmien avulla nykyistä tehokkaammaksi ja ekologisemmaksi.
Metener Oy kehittää omassa, Business Finlandin rahoittamassa, rinnakkaishankkeessa markkinoille uusia biokaasun puhdistusratkaisuja, joille on alan lainsäädännön tiukentumisesta johtuva tarve sekä asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin vastaamisesta nouseva kysyntä. 
Metenerin rinnakkaishankkeessa todennetaan nykyisten ratkaisujen kelpoisuus ja kehitetään uusia ratkaisuja siloksaanien poistoon. Tämä kokonaisuus keskittyy erityisesti uuden EU:n biometaanistandardin asettamiin vaatimuksiin, ja pyrkimyksenä on kehittää mahdollisimman kilpailukykyiset, markkinoille valmiit ratkaisut.
Lisäksi hankkeessa päivitetään ja kehitetään asiakaslähtöisemmäksi yrityksen olemassa oleva kaasun jalostuslaboratorio, jonka avulla mitoitetaan prosessiparametrit ja prosessinohjaus kaupallisia sovelluksia varten.  Kaupallisia tarpeita Metener näkee teknologialle Suomessa ja ulkomailla tälläkin hetkellä.

Hankkeen lopputuloksena pyritään saamaan aikaisempaa puhtaampaa biokaasutuksella valmistettua metaania. Yhteistyön tuloksena pyritään saamaan aikaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia bioenergia-alalle ja samalla uusia työpaikkoja.

Muita hankkeessa mukana olevia tahoja ovat BioEnergy 2020+ GmbH (Itävalta), Luleå University of Technology(Ruotsi), BOKU - University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (Itävalta), Metener Oy, Jahotec Oy, Mustankorkea Oy, Energieversorgung Margarethen am Moos GmbH (Itävalta), Gasum Oy, Keliber Oy ja Aquaminerals Finland Oy. Ruotsin hanketta rahoittaa Energimyndigheten ja itävaltalaisia Austrian Promotion Agency (FFG). 

Lisätietoja:

Antti Rimpiläinen Janne Göös Juha Luostarinen
Kajaanin ammattikorkeakoulu Jahotec Oy Metener Oy
antti.rimpilainen(@)kamk.fi janne.goos(@)jahotec.fi juha.luostarinen(@)metener.fi 
puh. 044 7157003 puh. 040 7361104 puh. 050 5913861