Etusivu / fi / Esittely

WHITE ROAD –HANKE EDISTÄÄ RAJAN YLITTÄVÄÄ MATKAILUYHTEISTYÖTÄ

White Road hankkeella edistetään matkailuyhteistyötä kehittämällä matkailun ohjelmapalvelu-tuotteita kainuu-koillismaa –alueella Suomessa ja Venäjän karjalan pohjoisosissa. Hankkeessa luodaan yritysverkostoja, jotka markkinoivat korkeatasoisia rajan ylittäviä matkailutuotteita Suomessa, Venäjällä ja Keski-Euroopassa. Tätä kautta edistetään alueen matkailullista vetovoimaa ja lisätään matkailijamääriä.

Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) hallinnoimassa ja Karelian ENPI CBC –ohjelman pääosin rahoittamassa White Road -hankkeessa on yhteensä 13 partneria. Suomen puolelta mukana ovat KAMKin lisäksi Kainuun ammattiopisto (KAO), Naturpolis Oy (Ruka-Kuusamon alue), Vuokatin matkailukeskus Oy ja Idän Taiga ry (Kuhmo-Suomussalmi). Venäjältä mukana on Karjalan resurssikeskus Petroskoista ja kuusi Karjalan tasavallan pohjoisosan kaupunkia ja piiriä (Kostamuksha, Louhi, Segezha, Kem, Byelomorsk, Kalevala). Lisäksi hankkeessa on partnerina Voigt Travel B.V. matkatoimisto Alankomaista.

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat matkailualan yrittäjät ja yritystoimintaa tukevat julkiset organisaatiot – edunsaajina yrittäjien ohella ovat myös tuotteiden loppukäyttäjät (matkailijat). Hankkeen tavoitteena on matkailun kehittäminen ja matkailijamäärien lisääminen kohdealueella molemmin puolin rajaa. White Road –hankkeessa kehitetään ja osin luodaan uusia korkeatasoisia ja modernin matkailijan näkökulmasta helposti hankittavia matkailutuotteita ja niiden yhdistelmiä. Rajan ylittävää yhteistyötä syvennetään edistämällä yritysten välistä yhteistyötä niin tuotekehityksen kuin yhteismarkkinoinninkin saralla. Matkailupalvelujen laatuun kiinnitetään erityistä huomiota mm. tukemalla tuotekorttien tekoa ja tarjoamalla avainhenkilöstölle koulutusta. Hankkeen mark-kinointiponnistukset suunnataan Suomen, Venäjän (Moskova-Pietari) ja Keski-Euroopan markki-noille. Matkailualuetta tehdään tutuksi mm. netin, messuesiintymisten sekä media- ja matkatoimistovierailujen avulla. KAMKin ja osin myös KAOn opiskelijat osallistuvat hankkeen toimintaan – näin pyritään turvaamaan alueen tuntevien ja kielitaitoisten matkailuosaajien saanti yrityksiin myös tulevaisuudessa.

Hankkeen toteutusaika on 30.10.2012-31.12.2014.

Lisätietoja hankkeesta:

projektipäällikkö Petri Muje