Palaa koulutushakuun

Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen koulutus, Liikunnanohjaaja YAMK

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävä liikunnanohjaajan koulutus Kajaanin ammattikorkeakoulussa tuottaa opiskelijalle valmiudet asiantuntijuuden ja ammatillisten taitojen jatkuvaan kehittämiseen sekä liikunta-alan tutkitun tiedon ja menetelmien soveltamiseen työelämän muutoksissa.
Koulutus antaa valmiudet toimia alan vaativissa kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä, kehittyä sekä vahvistaa työyhteisön kehittämisen, koordinoinnin ja johtamisen edellyttämää osaamista. Lisäksi koulutus antaa valmiudet toimia monialaisissa ja -ammatillisissa työryhmissä unohtamatta kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja. 
Liikunnanohjaaja (YAMK) -koulutus on suunniteltu siten, että se on mahdollista suorittaa työn ohessa. Koulutuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä KAMKin muiden ylempään amk-tutkintoon johtavien koulutusten kanssa. 

Koulutuspaikat
10
Laajuus
90 op
Kesto
2 vuotta, lähiopetus noin 2 pv/kk
Tutkintonimike
Liikunnanohjaaja (ylempi AMK), Master of Sport Studies
Lisätietoja
Perttu Huusko, puh. 040 5253 985. etunimi.sukunimi@kamk.fi
Opiskelu
Monimuotokoulutuksena: päiväopetus, etäopetus, lähiopetus
Hakeminen
Koulutukseen haetaan kevään toisessa yhteishaussa 18.3-1.4.2020 osoitteessa www.opintopolku.fi
Valintakokeet
Valintakoe järjestetään  19.5.2020 Kajaanin ammattikorkeakoululla. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat sähköpostilla.
 
Valintakoe järjestetään ma 19.5.2020 Kajaanin ammattikorkeakoululla. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat sähköpostilla.

Valintakoe koostuu kirjallisesta kokeesta (klo 9 – 11.30) ja ryhmäkeskustelusta (klo 12.15 alkaen). Ryhmäkeskustelujen aikataulu varmistuu kirjallisen kokeen aikana, joten ilmoitettu valintakokeen loppumisaika on viitteellinen. Valintakokeeseen ilmoittaudutaan klo 8.30.

Kirjallinen osuus perustuu kokeen alussa jaettavaan aineistoon ja sen pohjalta tehtävään kirjoitelmaan. Ryhmäkeskustelussa on 4 – 5 henkilöä ja käytettävissä oleva aika yhteensä n. 20 min/ryhmä.

Valintakoe on luonteeltaan soveltuvuutta ja oppimisen lähtökohtia mittaava. Tärkein tavoite on löytää ne hakijat, jotka ovat motivoituneita ja joilla on edellytykset menestyä opinnoissa. Valintakoe on maksuton.