Palaa koulutushakuun

Liikunnanohjaaja (ylempi AMK), Master of Sport Studies

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävä liikunnanohjaajan koulutus Kajaanin ammattikorkeakoulussa tuottaa opiskelijalle valmiudet asiantuntijuuden ja ammatillisten taitojen jatkuvaan kehittämiseen sekä liikunta-alan tutkitun tiedon ja menetelmien soveltamiseen työelämän muutoksissa.
Koulutus antaa valmiudet toimia alan vaativissa kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä, kehittyä sekä vahvistaa työyhteisön kehittämisen, koordinoinnin ja johtamisen edellyttämää osaamista. Lisäksi koulutus antaa valmiudet toimia monialaisissa ja -ammatillisissa työryhmissä unohtamatta kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja. 
Liikunnanohjaaja (YAMK) -koulutus on suunniteltu siten, että se on mahdollista suorittaa työn ohessa. Koulutuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä KAMKin muiden ylempään amk-tutkintoon johtavien koulutusten kanssa. 

Koulutuspaikat
10
Laajuus
90 op
Kesto
2 vuotta, lähiopetus noin 2 pv/kk
Tutkintonimike
Liikunnanohjaaja (ylempi AMK), Master of Sport Studies
Lisätietoja
Kajaanin ammattikorkeakoulu Yliopettaja Katri Takala, puh. 044 7101 625. Koordinoija KTL Perttu Huusko, puh. 040 5253 985. etunimi.sukunimi@kamk.fi
Opiskelu
Monimuotokoulutuksena: päiväopetus, etäopetus, lähiopetus
Hakeminen
Kevään yhteishaku 20.3. - 3.4.2019, hakulomake sulkeutuu 3.4. klo 15.
Valintakokeet
 

 

Valintakoe järjestetään 9.8.2018 klo 9.00 alkaen. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua.

Valintakokeeseen sisältyy kirjallinen ennakkoaineisto sekä valintakokeessa jaettavaan materiaaliin pohjautuva essee sekä ryhmähaastattelu. 

 

Valintakokeen 100 pistettä jakaantuu seuraavasti:

  • 15 pistettä opinnäytetyö
  • 85 pistettä varsinainen valintakoe

Varsinaisesta valintakokeesta jaettavat 85 pistettä jakaantuvat

  • Aineiston pohjalta tehtävät essee, maksimi 35 pistettä
  • Ryhmäkeskustelu/-haastattelu, maksimi 50 pistettä

Opinnäytetyön arvosanan 15 pistettä

  • Arvosana 5 à 15 pistettä
  • Arvosana 4 à 10 pistettä
  • Arvosana 3 à 5 pistettä

Hakijan on saatava valintakokeen eri osista yhteensä vähintään 20 pistettä ja lisäksi kummastakin varsinaisen valintakokeen osasta on saatava vähintään 10 pistettä tullakseen valituksi.