Palaa koulutushakuun

Tieto-ja viestintätekniikan insinööri, peliteknologia ja älykkäät järjestelmät

Opiskelijat saavat koulutuksessa valmiudet alan asiantuntijatehtäviin sekä yrittäjyyteen. Peliteknologian koulutuksesta valmistuu rautaisia ohjelmistoalan asiantuntijoita, jotka osaavat soveltaa osaamistaan pelialan lisäksi monilla muillakin teollisuuden aloilla. Älykkäät järjestelmät koulutuksesta valmistunut insinööri voi toimia mielenkiintoisissa tulevaisuuden teknologian laite- ja ohjelmistosuunnittelun tehtävissä.


Koulutuksessa on 40 aloituspaikkaa ja molempiin suuntautumisvaihtoehtoihin on rajattu ryhmäkoko. Opiskelijat suuntautuvat ensimmäisen vuoden yhteisten opintojen jälkeen soveltuvuuden, taitojen ja opintomenestyksen perusteella. Opintoihin sisältyy 30 opintopisteen laajuinen harjoittelu, joka suoritetaan opiskeltavaan alaan liittyvissä tehtävissä yrityksissä tai yhteisöissä. Opinnot ovat käytännönläheisiä ja opittua teoriaa sovelletaan käytäntöön erilaisten käytännön projektitöiden kautta.


Koulutuspaikat
40
Laajuus
240 op
Kesto
4 vuotta
Tutkintonimike
Insinööri (AMK), Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
Lisätietoja
Taneli Rantaharju, puh. 044 7101 253, etunimi.sukunimi@kamk.fi
Opiskelu
Päivätoteutuksena
Hakeminen
Haku koulutukseen kevään toisessa yhteishaussa 17.3.-31.3.2021
Valintakokeet
Tiedot valintakokeesta löytyvät opintopolku.fi-sivustolta.

Lue lisää valintakokeesta.
Game Engine Programmer • Graphics Programmer • ohjelmistosuunnittelija • Software engineer • R&D engineer • Sales engineer • Embedded Programmer • suunnitteluinsinööri • tuotekehitysinsinööri •  projekti-insinööri.

Tutustu meiltä valmistuneiden tarinoihin

Muistathan, että KAMKissa voi opiskella pelialan ammattilaiseksi myös tietojenkäsittelyn tradenomikoulutuksessa.

Lue lisää tietojenkäsittelyn tradenomikoulutuksesta

Peliteknologia
Tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutuksen peliteknologian opinnoissa erikoistut ohjelmistosuunnitteluun ja opintojen pääpaino on pelimoottori- ja peliohjelmoinnissa. Pelimoottoriohjelmoinnin moduulissa opit myös reaaliaikagrafiikan tai visuaalisten efektien ohjelmointia, peliohjelmoinnissa esimerkiksi mobiilipelien tai verkkopelien ohjelmointia sekä perehdyt pelien tekoälyyn. Kolmantena opiskeluvuonna voit täydentää osaamistasi hyötypelien (serious games), simulaattoriympäristöjen ja/tai datacenter-ratkaisujen opinnoilla. Opiskelu on osin projektimuotoista ja työjärjestykseen onkin varattu kokonaisia projektipäiviä, jolloin opiskelijat keskittyvät projektien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Projektiopinnoissa saat tehdä myös työelämälähtöisiä tai oman kiinnostuksesi mukaisia peliprojekteja.

Älykkäät järjestelmät
Tieto- ja viestintätekniikan toisena suuntautumisvaihtoehtona on älykkäät järjestelmät. Koulutuksessa erikoistutaan laitesuunnitteluun ja laiteläheiseen ohjelmointiin. Opintojen pääpaino on älykkäiden järjestelmien elektroniikan, tietoliikenteen, tietokantojen ja käyttöliittymien suunnittelussa ja toteutuksessa. Koulutuksessa älykkäiden järjestelmien sovellusalueina toimivat mm. hyvinvointi, liikunta, pelillisyys, älykkäät ympäristöt ja teollisuus. Opiskelijalla on mahdollisuus  perehtyä myös uusiin tulevaisuuden teknologioihin, kuten esim. esineiden internet (Internet-of-Things). Koulutuksesta valmistunut insinööri on asiantuntija, joka osaa soveltaa osaamistaan laite- ja ohjelmistosuunnittelun tehtävissä monipuolisesti eri aloilla, myös pelialalla.

Lue lisää koulutuksista

Tieto- ja viestintätekniikan opintojen esittely
Alumnivideo, Aleksi Nissinen