Palaa koulutushakuun

Tieto- ja viestintätekniikan insinööri, Datasta tekoälyyn, pääkaupunkiseutu, haussa keväällä 2024

Datasta tekoälyyn -insinöörikoulutuksessa erikoistut datan hallintaan ja käsittelyyn sekä tekoälyratkaisujen kehittämiseen. Opintojen aikana otat haltuun koko ketjun datan keräämisestä ja jalostamisesta aina tekoälyä hyödyntävien palvelujen toteuttamiseen.
Lisäksi pääset kehittämään tekoälyratkaisuja ja järjestelmiä eri sovellusalueille tiiviissä yritysyhteistyössä. Oppimistasi vauhdittavat Euroopan mittakaavassa ainutlaatuinen opiskelijoiden ylläpitämä konesali sekä opiskelijakäytössä oleva supertietokone!

Koulutuksesta valmistuu ammattilaisia tulevaisuuden kasvualoille. Valmistuttuasi voit työskennellä mm. erilaisissa teknologia- ja ohjelmistoalan asiantuntijatehtävissä sovelluskehityksen, data-analytiikan, tekoälyn ja digitaalisten palvelujen parissa. Opinnot on mahdolista suorittaa myös työn ohessa.

Tekoälyllä tarkoitetaan ohjelmistoja ja järjestelmiä, jotka kykenevät oppimaan, toimimaan ja tekemään päätöksiä ihmisälyä mukaillen - automaattisesti ja adaptiivisesti. Tekoälyä näemme jo nyt mm. itseajavissa autoissa, kasvojentunnistuksessa, röntgenkuvien analysoinnissa ja kohdennetuissa internet-mainoksissa.

Data ja tiedot ovat tekoälyn ytimessä, ilman asianmukaista dataa ei ole myöskään tekoälyä! Tietoa on runsaasti saatavilla ja sitä kertyy lisää jatkuvasti, mutta miten sitä hyödynnetään ja jalostetaan uusiksi tuotteiksi ja palveluiksi? Tule ottamaan siitä selvää ja hae Datasta tekoälyyn -koulutukseen kehittämään tulevaisuuden teknologiaa ja ratkaisuja tekoälyn ympärille.

KAMK järjestää ilmaisen, Insinöörikoulutuksen valintakokeeseen valmentavan verkkokurssin maalis-toukokuun aikana.

Koulutus järjestetään monimuoto-opetuksena, jolloin opinnot on mahdollista suorittaa myös työn ohessa. Etäopetuksena järjestettävät kontaktiluennot järjestetään pääasiallisesti arki-iltoisin, osa opinnoista suoritetaan lähiopetuksessa pääkaupunkiseudulla. Opintoihin kuuluu myös paljon sekä itsenäisesti että ryhmissä tehtäviä tehtäviä.

Koulutuspaikat
40
Laajuus
240 op
Kesto
4 vuotta
Tutkintonimike
Insinööri (AMK), Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
Lisätietoja
Koulutus- ja tutkimuspäällikkö, Jonna Kalermo-Poranen puh. 044 710 1049, jonna.kalermo-poranen@kamk.fi
Opiskelu
Monimuotototeutuksena
Hakeminen
Kevään toinen yhteishaku 2024.
Valintakokeet
Lisätietoja valintaperusteista ja valintakokeista löytyy Opintopolku -palvelusta.

Lue lisää koulutuksen valintaperusteista ja valintakokeista

Käytännönläheisen koulutuksen keskeisiä sisältöalueita ovat muun muassa ohjelmointi, datan käsittely ja hallinta, laskentaympäristöt, data-analyysi, koneoppiminen ja tekoäly sekä tekoälyn hyödyntäminen liiketoiminnassa ja digitaalisissa palveluissa. Opinnot koostuvat perusopinnoista, ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä.


Koulutuksen erityispiirteitä ovat projektimuotoisen oppimisen korostuminen, perus- ja ammattiaineiden integroiminen projektiopintoihin, joustavuutta tuovat verkko-opinnot sekä opiskelun mahdollistaminen myös kesäaikana. Lisäksi opinnot sisältävät runsaasti mielenkiintoisia ja toiminnallisia projekteja, jotka toteutetaan yhteistyössä eri sovellusaloilla toimivien yritysten kanssa.Tutustu opintojen rakenteeseen opinto-oppaassa

Datasta tekoälyyn -monimuotokoulutus toteutetaan pääosin verkossa. Kontaktimuotoinen opetus on pääsääntöisesti verkossa tapahtuvaa etäopetusta, joka tarjotaan arki-iltoina. Osa opinnoista toteutetaan lähiopetuksena pääkaupunkiseudulla. Lähiopetukseen pyritään tarjotaan etäosallistumismahdollisuus.

Kuten päivätoteutuksessa, koulutuksen aikana toimit osana kehitystiimiä useissa projekteissa. Monimuotokoulutuksessa projektit toteutetaan joko yksin tai ryhmissä ja niitä tuetaan etäyhteyksillä.

Monimuotokoulutus edellyttää sinulta itseohjautuvuutta ja valmiutta itsenäiseen opiskeluun. Koulutuksen itsenäisen opiskelun määrän takia vahvat matemaattiset taidot ovat hyödyllisiä. Opintoja voit suorittaa työn ohessa, ja koulutus sopiikin sen vuoksi esimerkiksi henkilöille, jotka haluavat joko vaihtaa alaa tai suunnata ICT-osaamistaan data- ja tekoälyalalle.
Datasta tekoälyyn -koulutuksen esittely
Mitä koulutuksessa opiskellaan?