Palaa koulutushakuun

Tiedolla johtaminen sosiaali- ja terveysalan kehittämisessä, Sosiaali- ja terveysalan YAMK, verkkokoulutus, haussa keväällä 2024

Tiedolla johtaminen sosiaali- ja terveysalan kehittämisessä (ylempi amk) -koulutuksen jälkeen voit toimia erilaisissa kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Asiantuntijuutesi kehittyminen perustuu monitieteiseen, uudistuvaan ja rajapinnat ylittävään tietoperustaan. Olet osa opiskeluyhteisöä ja kehität osaamistasi moniammatillisissa opiskelija- ja työelämäverkostoissa.

Koulutus mahdollistaa asiantuntijuutesi jatkuvan kehittymisen ja hankitun osaamisen soveltamisen ja hyödyntämisen. Koulutus valmentaa sinua tiedon hyödyntämiseen, uudistavaan kehittämiseen ja johtamiseen, yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja palveluiden vaikuttavuuden arviointiin. Sosiaali- ja terveysalan muutokset edellyttävät ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneelta myös työelämää palvelevan projekti-, tutkimus- ja kehittämistoiminnan osaamista. Koulutuksen aikana otat vastuuta tiedon hyödyntämisestä työyhteisöjen kehittämisessä sekä edistät osaamistasi toimia erilaisten työyhteisöjen ja organisaatioiden tiedolla johtamisen ja vaikuttavuuden arvioinnin kehittäjänä.

Tiedolla johtaminen sosiaali- ja terveysalan kehittämisessä (ylempi amk) -tutkinto muodostuu asiantuntijuusosaamisesta sekä tutkimus- ja kehittämisopinnoista. Kaikissa opintojaksoissa on lähtökohtana strategisen tason ajattelu ja kehittäminen. Syvennät osaamistasi tiedolla johtamisesta, sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmästä ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, vaikuttavuuden arvioinnista ja yhteiskehittämisestä. Voit valita opintoja mm. data-analytiikasta ja tekoälystä, hankeosaamisesta ja -johtamisesta sekä RAI-arviointitiedolla kehittämisestä ja johtamisesta. Opinnoissa mahdollistuu teknologioiden hyödyntäminen organisaatioiden tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistamiseksi. Lisäksi keskeinen sisältö muodostuu kehittämistä tukevista sekä tutkimus- ja kehittämistyön opinnoista ja opinnäytetyöstä.

Koulutus toteutetaan etäopetuksena ja etäpäiviä on keskimäärin noin 1–2 pv kuukaudessa. Opinnot on mahdollista suorittaa kokonaan verkossa.

Koulutuspaikat
20
Laajuus
90 op
Kesto
2 vuotta
Tutkintonimike
Sairaanhoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK), Master of Health Care, Master of Social Care
Lisätietoja
Kirsi Moisanen, kirsi.moisanen(at)kamk.fi, p. 044 7101 276
Opiskelu
etäopetus, verkko-opetus
Hakeminen

Kevään toinen yhteishaku 2024

Lue lisää ja hae koulutukseen