Palaa koulutushakuun

Terveydenhoitaja, monimuoto, haussa keväällä 2024

Haluatko päästä vaikuttamaan ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin? Terveydenhoitajana voit vaikuttaa erilaisten ihmisten elämään ja olla mukanaelämän suurissa muutoksissa. KAMKissa terveydenhoitajaopinnot ovat käytännönläheisiä ja opit hyödyntämään myös moniammatillista yhteistyötä. Terveydenhoitajakoulutuksessa ammatilliset opintosi painottuvat yksilön, yhteisön ja väestön terveyden edistämiseen. Terveydenhoitajan osaaminen perustuu laaja-alaiseen tietoperustaan, käytännön osaamiseen ja sosiaalisiin taitoihin.

Terveydenhoitajatyön ammattiopinnot koostuvat neljästä osaamisalueesta:

  1. Terveyttä edistävä terveydenhoitajatyö 
  2. Yksilön, perheen ja yhteisön terveydenhoitajatyö
  3. Terveellisen ja turvallisen ympäristön edistäminen
  4. Terveydenhoitajatyön johtaminen ja kehittäminen

Suoritettuasi nelivuotisen terveydenhoitajakoulutuksen, valmistut sairaanhoitajaksi ja terveydenhoitajaksi (AMK). Terveydenhoitajalta edellytetään halua työskennellä ihmisten kanssa, suvaitsevaisuutta sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Valmistumisen myötä saat valmiudet toimia esimerkiksi lastenneuvolassa tai työterveyshuollossa.

Koulutus toteutetaan monimuotototeutuksena, joten voit mahdollisuuksiesi mukaan osin työskennellä opiskelusi ohessa. Osassa opintoja on läsnäolovelvoite ja opiskelijan työhön sisältyy mm. lähitunteja, etä- ja itsenäistä opiskelua, ryhmässä ja tiimeissä opiskelua, verkko-opintoja, harjoittelujaksoja sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Koulutukseen sisätyvä ohjattu käytännönharjoittelu toteutetaan aidoissa hoitotyön/terveydenhoitotyön työelämässä, joka harjoittelun työaika noudattaa pääosin normaalia sosiaali- ja terveydenhuollossa käytettyä työaikaa. Opiskelussa edellyttää opiskelijalta itsenäistä ja itseohjaustuvaa otetta, jolloin opiskelija on aktiivinen toimija ja oppija.

Koulutuspaikat
20
Laajuus
240 op
Kesto
4 vuotta
Tutkintonimike
Terveydenhoitaja (AMK)
Lisätietoja
Yliopettaja Arja Oikarinen, puh. 044 7101 242, arja.oikarinen(at)kamk.fi
Opiskelu
Monimuotototeutuksena
Hakeminen
Koulutukseen haetaan kevään toisessa yhteishaussa 13.-27.3.2024.
Valintakokeet
Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe.
Tutkinnon suoritettuasi saat valmiudet toimia terveydenhoitajan tehtävissä esimerkiksi neuvoloissa, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa, työterveyshuollossa, kansanterveystyössä ja ikääntyneiden parissa. Voit myös työskennellä eri yhdistyksissä, järjestöissä tai vaikka projekti- ja koulutustehtävissä.  Terveydenhoitajan tutkinto antaa sinulle myös mahdollisuuden työskennellä EU-maissa ilman lisäkoulutusta. Terveydenhoitajakoulutuksessa suoritat samalla myös sairaanhoitajan pätevyyden. Ammattinimikkeita ovat mm. työterveyshoitaja, terveydenhoitaja tai kansainterveyshoitaja.
Terveydenhoitaja -koulutuksen esittely