Palaa koulutushakuun

Sosionomi, monimuoto, haussa keväällä 2024

Oletko sinä hyvinvointia kehittävä #muutoksentekijä? Haluatko merkityksellisen ja monipuolisen työn? Oletko kiinnostunut työstä varhaiskasvatuksen sosionomina? Haluatko opiskella työsi ohessa? Jos vastasit kyllä, niin sosionomi (AMK) opinnot Kajaanin ammattikorkeakoulussa on tehty sinulle.

Sosionomi (AMK) -tutkinto antaa sinulle laajat valmiudet ohjaamiseen ja kohtaamisen ihmisten elämän erilaisissa tilanteissa. Koulutuksessa omaksut kehittävän työotteen ja opit hyödyntämään sosiaalialan erilaisia ohjaavia ja kuntouttavia työmenetelmiä ihmisten auttamiseksi. KAMKin sosionomiopinnoissa painottuvat varhaiskasvatus ja sosiaalipedagogiikka, kuntouttava työote sekä palveluohjaus eri elämänvaiheissa ja tilanteissa oleville asiakkaille. Opintojen aikana voit itse vaikutta suuntautumiseesi vapaasti valittavilla opinnoilla sekä harjoittelujen ja opinnäytetyön avulla.

Koulutuksessa perehdytään myös digitaalisten ympäristöjen ja sähköisten palvelujen hyödyntämiseen ohjaustyössä.

Koulutus antaa sinulle myös mahdollisuuden hankkia varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuden, ja valmistuttuasi pystyt toimimaan myös yksikkötason johtotehtävissä sosiaalialalla.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena siten, että lähiopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa. Opetus toteutetaan suurimmilta osin etäopetuksena, harjoitteluina sekä itsenäisinä opintotehtävinä verkossa ja sosiaalialan työpaikoilla. Koulutuksessa hyödynnetään digitaalisia työkaluja ja Moodle-oppimisalustaa. 

Koulutuspaikat
60
Laajuus
210 op
Kesto
3,5 vuotta
Tutkintonimike
Sosionomi (AMK)
Lisätietoja
Yliopettaja Matti Heikkinen, matti.heikkinen@kamk.fi, puh. 040 527 7561
Opiskelu
Monimuoto-opiskeluna
Hakeminen
Kevään toinen yhteishaku 2024.
Valintakokeet
Lisätietoja valintaperusteista ja valintakokeista löytyy Opintopolku -palvelusta.

Lue lisää koulutuksen valintaperusteista ja valintakokeista
Sosionomikoulutuksen esittely