Palaa koulutushakuun

Sosiaali-ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, verkkokoulutus, haussa keväällä 2024

Ylempi korkeakoulututkinto on tarkoitettu sosiaali- tai terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon (sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), kätilö (AMK), ensihoitaja (AMK), sosionomi (AMK), röntgenhoitaja (AMK), laboratoriohoitaja (AMK), bioanalyytikko (AMK), yhteisöpedagogi (AMK), fysioterapeutti (AMK), toimintaterapeutti (AMK), geronomi (AMK) tai jalkahoitaja (AMK) suorittaneille ja vähintään kahden vuoden työkokemuksen omaaville. Työkokemus voi olla hankittu korkeakoulututkinnon jälkeen tai aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittamisen jälkeen siltä alalta, jolle on hakeutumassa.

Opiskelussa korostuvat pedagogiset menetelmät, joiden avulla opiskelija oppii ratkaisemaan työelämän haasteita. Opinnot toteutuvat verkko- ja etäopetuksena. Tärkeää opinnoissa on kriittinen, tutkiva, reflektoiva ja kehittävä opiskeluote. Opinnot toteutuvat osittain yhdessä mm. Kajaanin ammattikorkeakoulun muiden alojen ylempi (AMK) opiskelijoiden kanssa. Lisäksi osa opinnoista mahdollistuu kansallisissa ja kansainvälisissä verkko-oppimisympäristöissä. Tavoitteena on edistää opiskelijoiden ja opiskelijaryhmien yhteisöllistä oppimista ja verkostoitumista.  

Koulutus toteutetaan etäopetuksena ja etäpäiviä on keskimäärin noin 2-3 pv kuukaudessa. Opinnot on mahdollista suorittaa kokonaan verkossa.
 
Koulutuspaikat
20
Laajuus
90 op
Kesto
n. kaksi vuotta, etäopetusta noin 2 - 3 pv/kk
Tutkintonimike
Sairaanhoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK), Master of Health Care, Master of Social Care
Lisätietoja
Yliopettaja Kirsi Moisanen, kirsi.moisanen(@)kamk.fi, p. 044 7101 276
Opiskelu
Etäopiskelua sekä itsenäistä työskentelyä. Opinnot toteutetaan erilaisilla opetusmenetelmäratkaisuilla.
Hakeminen
Kevään toinen yhteishaku 2024
Valintakokeet
Lisätietoja valintaperusteista löytyy Opintopolku -palvelusta.

Lue lisää valintaperusteista