Palaa koulutushakuun

Sairaanhoitaja, monimuotototeutus, Raahe, haussa keväällä 2024

Onko ihmisten terveys ja hyvinvointi lähellä sinun sydäntäsi? Haaveiletko merkityksellisestä työstä, jota riittää myös tulevaisuudessa? Sairaanhoitajan ammatti on ihmisläheinen ja monipuolinen ja sairaanhoitajaksi valmistuneet voivat työskennellä Suomen lisäksi muissakin EU-maissa.

Sairaanhoitajan työssä sinulta edellytetään halua ja kykyä toimia ihmisten kanssa, oma-aloitteisuutta, suvaitsevaisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Opintojen aikana saat valmiudet potilaan ja perheiden kohtaamiseen, hoidon suunnitteluun, terveyden edistämiseen sekä hoitotyössä tarvittavaan päätöksentekoon. 

Ammattiopinnot koostuvat terveyden edistämisen, sisätauti-kirurgisen hoitotyön, perhehoitotyön, ikääntyneiden hoitotyön ja kotihoidon, palliatiivisen hoidon sekä mielenterveys- ja päihdeasiakkaan hoitotyön opinnoista. Tutkimus, kehittämis- ja innovaatiosaamisen moduulissa opiskellaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan ja johtamiseen liittyviä opintoja.

Voit mahdollisuuksiesi mukaan työskennellä opiskelun ohessa. Opiskelijan työhön sisältyy muun muassa etä- ja itsenäistä opiskelua, ryhmässä ja tiimeissä opiskelua, verkko-opintoja, harjoittelujaksoja sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Osassa opintoja on läsnäolovelvoite. Opiskelussa opiskelija itse on aktiivinen toimija ja oppija. Tänä päivänä erilaiset teknologiset ratkaisut ovat osa sairaanhoitajan työtä. Pääset tutustumaan myös näihin jo opintojesi aikana. 

Monimuotokoulutuksessa teoriaopintoja suoritetaan lähi- ja/tai etäopiskeluna yleensä 2-4 päivänä kuukaudessa.

Koulutuspaikat
20
Laajuus
210 op
Kesto
3,5 vuotta
Tutkintonimike
Sairaanhoitaja (AMK)
Lisätietoja
KAMK Hakijapalvelut, hakijapalvelut@kamk.fi, p.040 654 8475
Opiskelu
Monimuotokoulutuksena
Hakeminen
Koulutukseen haetaan kevään toisessa yhteishaussa 13.-27.3.2024.
Valintakokeet
Valintakoe järjestetään Raahessa 20 - (21).5.2024.