Palaa koulutushakuun

Matkailualan kehittäminen ja johtaminen, Restonomi YAMK

Restonomi YAMK koulutus antaa sinulle valmiudet olla matkailu- ja ravitsemispalvelualan kehittäjä ja suunnannäyttäjä. Koulutus avaa alan tulevaisuudennäkymiä, palvelualan johtamisen ja kehittämisen välineitä sekä valmiuksia työn kehittämiseen. 
Koulutus koostuu johtamisopinnoista, työelämän kehittämisen menetelmistä ja alakohtaisista valinnaisista opinnoista, joissa korostuvat palveluiden, tapahtumien ja asiakaskokemuksen johtaminen ja kehittäminen. Opinnot antavat valmiuksia toimia asiantuntijana, kehittämistehtävissä sekä johtajana.
Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto avaa sinulle mahdollisuuksia kehittää omaa työtäsi tai etsiä entistä haastavampia työtehtäviä. Tutkinto antaa sinulle kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin, joihin vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto.
Koulutus on suunniteltu jo työelämässä toimiville ammattilaisille ja toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Opinnoissa korostuvat itsenäinen työskentely, etätehtävien tekeminen (Moodle oppimisalusta) sekä intensiiviopintojaksot. Lähiopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa. Opinnoista suurin osa toteutetaan suomen ja osa englannin kielellä. Osa opetuksesta toteutetaan kumppanuusyhteistyössä Lapin ammattikorkeakoulun kanssa. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto rinnastetaan ylempään korkeakoulututkintoon.
Keskeinen osa tutkintoa on 30 opintopisteen laajuinen kehittämistehtävä, joka suunnitellaan ja toteutetaan niin, että se tukee työyhteisön kehittämistä.
 
Koulutuspaikat
10
Laajuus
90 op
Kesto
2 vuotta, lähiopetusta noin 2pv/kk
Tutkintonimike
Restonomi (ylempi AMK), Master of Hospitality Management
Lisätietoja
Yliopettaja Pasi Korhonen, p. 044 7101 360, etunimi.sukunimi@kamk.fi
Opiskelu
Monimuoto-opintoina työn ohessa, sisältää itsenäistä työskentelyä, etätehtäviä, pienryhmä- ja tiimityöskentelyä sekä verkko-opintoja
Hakeminen
Lisähaku vapaaksi jääneille paikoille 29.7- 9.8.2019, hakulomake sulkeutuu 9.8. klo 15.
Valintakokeet

Katso tarkemmat ohjeet valintakokeesta koulutuksen kohdalta opintopolku.fi  -sivuilta.

Koulutus antaa valmiuksia analysoida ja arvioida oman alan palveluprosessien ja palvelukulttuurin muutostarvetta sekä opettaa soveltamaan niitä alan ja alueen proaktiiviseen kehittämiseen. Koulutus antaa valmiuksia kehittää matkailu- ja ravitsemisalan yrityksen toimintaa ja omaa toimintaasi. Opinnot antavat sinulle paremmat valmiudet suoriutua monipuolisista alan työtehtävistä, joissa erityisesti kansainvälisyys, sähköistyminen ja toiminnan jatkuva kehittäminen korostuvat.

Valintakoe järjestetään 21.5.2019 alkaen klo 10:00.
Paikka: Ketunpolku 1, Tieto 2, Kajaani

Valintakokeeseen sisältyy ennakkoaineisto sekä valintakokeesa jaettavaan materiaaliin pohjautuva essee sekä ryhmähaastattelu.
Ennakkoaineisto: F. Martela & K. Jarenko (2014). Sisäinen motivaatio. Tulevaisuuden työssä tuottavuus ja innostus kohtaavat. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 3/2014.

Valintakoeyhteistyötä tekevät ammattikorkeakoulut hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. Hakija saa valintakoekutsun ylimpään saman valintakoeryhmän hakukohteeseen. Valintakoeyhteistyössä ovat: KAMK, Saimaan amk ja XAMK.

Lisätietoa valintakokeesta löydät Opintopolusta