Palaa koulutushakuun

Matkailualan kehittäminen ja johtaminen, Restonomi YAMK

Kajaanin ammattikorkeakoulu toteuttaa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan matkailualan koulutuksen (restonomi, ylempi AMK). Ylempi ammattikorkeakoulututkinto rinnastetaan ylempään korkeakoulututkintoon.
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on tarkoitettu soveltuvan ammattikorkeakoulun, esimerkiksi restonomi, tradenomi, liikunnanohjaaja (AMK), soveltuvan korkeakoulututkinnon tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneille. Koulutuksen pääsyvaatimuksiin kuuluu myös vähintään kolmen vuoden työkokemus koulutusta vastaavalta alalta. Työkokemus voi olla hankittu korkeakoulututkinnon jälkeen tai myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittamisen jälkeen.
Koulutus on suunniteltu jo työelämässä toimiville ammattilaisille ja toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Opinnoissa korostuvat itsenäinen työskentely, etätehtävien tekeminen (Moodle oppimisalusta) sekä intensiiviopintojaksot. Lähiopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa. Opinnoista suurin osa toteutetaan suomen ja osa englannin kielellä. Osa opetuksesta toteutetaan kumppanuusyhteistyössä Lapin ammattikorkeakoulun kanssa.
Keskeinen osa tutkintoa on 30 opintopisteen laajuinen kehittämistehtävä, joka suunnitellaan ja toteutetaan niin, että se tukee työyhteisön kehittämistä.
Koulutuspaikat
10
Laajuus
90 op
Kesto
2 vuotta, lähiopetusta noin 2pv/kk
Tutkintonimike
Restonomi (ylempi AMK), Master of Hospitality Management
Lisätietoja
Yliopettaja Pasi Korhonen, p. 044 7101 360, etunimi.sukunimi@kamk.fi
Opiskelu
Monimuoto-opintoina työn ohessa, sisältää itsenäistä työskentelyä, etätehtäviä, pienryhmä- ja tiimityöskentelyä sekä verkko-opintoja
Hakeminen
Kevään yhteishaku 20.3. - 3.4.2019, hakulomake sulkeutuu 3.4. klo 15.
Valintakokeet
Koulutus antaa valmiuksia analysoida ja arvioida oman alan palveluprosessien ja palvelukulttuurin muutostarvetta sekä opettaa soveltamaan niitä alan ja alueen proaktiiviseen kehittämiseen. Koulutus antaa valmiudet kehittää matkailuyrityksen toimintaa ja omaa toimintaasi. Opinnot antavat sinulle paremmat valmiudet suoriutua monipuolisista matkailualan työtehtävistä, joissa erityisesti kansainvälisyys, sähköistyminen ja toiminnan jatkuva kehittäminen korostuvat.

Valintakoe järjestetään 21.5.2019 alkaen klo 10:00.
Paikka: Ketunpolku 1, Tieto 2, Kajaani

Valintakokeeseen sisältyy ennakkoaineisto sekä valintakokeesa jaettavaan materiaaliin pohjautuva essee sekä ryhmähaastattelu.
Ennakkoaineisto on saatavilla Opintopolussa ja KAMKin Internet-sivuilla 1.3. - 21.5.2019.

Valintakoeyhteistyötä tekevät ammattikorkeakoulut hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. Hakija saa valintakoekutsun ylimpään saman valintakoeryhmän hakukohteeseen. Valintakoeyhteistyössä ovat: KAMK, Saimaan amk ja XAMK.

Lisätietoa valintakokeesta löydät Opintopolusta