Palaa koulutushakuun

Matkailualan kehittäminen ja johtaminen, Restonomi YAMK, verkkokoulutus, haussa keväällä 2024

Restonomi YAMK koulutus antaa sinulle valmiudet olla matkailu- ja ravitsemispalvelualan kehittäjä ja suunnannäyttäjä. Koulutus avaa alan tulevaisuudennäkymiä, palvelualan johtamisen ja kehittämisen välineitä sekä valmiuksia työn kehittämiseen. 
Koulutus koostuu johtamisopinnoista, työelämän kehittämisen menetelmistä ja alakohtaisista valinnaisista opinnoista, joissa korostuvat palveluiden, tapahtumien ja asiakaskokemuksen johtaminen ja kehittäminen. Opinnot antavat valmiuksia toimia asiantuntijana, kehittämistehtävissä sekä johtajana.
Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto avaa sinulle mahdollisuuksia kehittää omaa työtäsi tai etsiä entistä haastavampia työtehtäviä. Tutkinto antaa sinulle kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin, joihin vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto.

Koulutus on suunniteltu jo työelämässä toimiville ammattilaisille ja toteutetaan verkko-opetuksena. Opinnoissa korostuvat itsenäinen työskentely, etätehtävien tekeminen (Moodle oppimisalusta) sekä intensiiviopintojaksot. Etäopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa. Opinnoista suurin osa toteutetaan suomen ja osa englannin kielellä. Osa opetuksesta toteutetaan kumppanuusyhteistyössä Lapin ammattikorkeakoulun kanssa. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto rinnastetaan ylempään korkeakoulututkintoon.
Keskeinen osa tutkintoa on 30 opintopisteen laajuinen kehittämistehtävä, joka suunnitellaan ja toteutetaan niin, että se tukee työyhteisön kehittämistä.
 
Koulutuspaikat
10
Laajuus
90 op
Kesto
2 vuotta, lähiopetusta noin 2pv/kk
Tutkintonimike
Restonomi (ylempi AMK), Master of Hospitality Management
Lisätietoja
Kajaanin ammattikorkeakoulu Yliopettaja Katri Takala, puh. 044 7101 625.
Opiskelu
etäopetus, verkko-opetus
Hakeminen
Kevään 2024 toinen yhteishaku
Valintakokeet
Lisätietoja valintaperusteista löytyy Opintopolku -palvelusta.

Lue lisää valintaperusteista
Koulutus antaa valmiuksia analysoida ja arvioida oman alan palveluprosessien ja palvelukulttuurin muutostarvetta sekä opettaa soveltamaan niitä alan ja alueen proaktiiviseen kehittämiseen. Koulutus antaa valmiuksia kehittää matkailu- ja ravitsemisalan yrityksen toimintaa ja omaa toimintaasi. Opinnot antavat sinulle paremmat valmiudet suoriutua monipuolisista alan työtehtävistä, joissa erityisesti kansainvälisyys, sähköistyminen ja toiminnan jatkuva kehittäminen korostuvat.