Palaa koulutushakuun

Insinööri, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörikoulutuksessa perehdyt erityisesti rakennustuotantoon, korjausrakentamiseen, rakennetekniikkaan ja kiinteistöjen kunnossapitosuunnitteluun. Koulutus antaa kaikille opiskelijoille laajat rakennustuotannon sekä kiinteistönpidon johto-, suunnittelu- ja kehitystehtäviin liittyvät perustaidot, joita opiskelija voi syventää vaihtoehtoisten ammattiopintojen kautta.

Suuntautumisvaihtoehtoja ovat tuotantotekniikka, isännöinti, puurakentaminen ja yrittäjyyspolku.

Opiskelijat tutustuvat projekteissa ja harjoitteluissa alan  eri yritysten toimintaan ja saavat näin opintojen aikana käsityksen rakennusalan vaatimuksista.

Koulutuspaikat
20
Laajuus
240 op
Kesto
4 vuotta
Tutkintonimike
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Insinööri (AMK)
Lisätietoja
Koulutusjohtaja Jari Kähkönen, puh. 044 7101 303, jari.kahkonen(at)kamk.fi
Opiskelu
Päivätoteutuksena
Hakeminen

Haku koulutukseen kevään toisessa yhteishaussa 17.3.-31.3.2021

Valintakokeet
Tiedot valintakokeesta päivitetään myöhemmin.

Kaikille opiskelijoille yhteisiin opintoihin kuuluvat johto-, suunnittelu- ja erilaiset kehitystehtävät. Näiden lisäksi opiskelija suuntautuu johonkin seuraavista vaihtoehdoista:

TUOTANTOTEKNIIKKA
Tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehdossa perehdytään rakennustyömaan tuotantotekniikkaan ja tuotannon ohjausmenetelmiin. Tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehto antaa eväät rakennustyömaiden työnjohtotehtäviin. Opit tuntemaan rakennusliikkeen hankintatoimen perusteet ja logistiikan merkityksen materiaali- ja tietovirtojen hallinnassa. Suuntautumisvaihtoehdon suorittaneella on myös valmiudet verrata vaihtoehtoisia työmenetelmiä tavoitteen saavuttamiseksi.

ISÄNNÖINTI
Isännöinnin suuntautumisvaihtoehdossa perehdytään asuin- ja kiinteistöosakeyhtiöiden talous- ja henkilöstöhallintoon, kirjanpidon periaatteisiin sekä asunto-osakeyhtiön sisäisen ja ulkoisen laskentatoimen tehtäviin. Suuntautumisvaihtoon kuuluvissa laitetekniikan opintojaksoissa opitaan ymmärtämään kiinteistön laitteisiin ja automaatiotekniikkaan liittyvän tiedonhallinnan merkitys kiinteistön ylläpidossa.

PUURAKENTAMINEN
Puurakentamisen suuntautumisvaihtoehdossa perehdytään puun ja erilaisten puupohjaisten tuotteiden käyttöön rakennusmateriaalina, puun teolliseen käsittelyyn, puutuotteiden markkinointiin ja kansainvälistymiseen. Puurakentamisen tekniset ratkaisut ja puurakentamisen työmaatekniikka tulevat myös tutuiksi.

YRITTÄJYYSPOLKU
Yrittäjyyspolun suuntautumisvaihtoehdossa perehdyt aloittavan yrityksen toimintaan, myyntiosaamiseen ja asiakassuhteisiin.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksesta valmistunut insinööri (AMK) voi toimia kiinteistöjen kunnossapitoon, kiinteistönhoitoon, rakentamiseen ja rakennuttamiseen liittyvissä johto-, suunnittelu- tai kehitystehtävissä tai yksityisenä rakennusalan yrittäjänä.

Ammattinimikkeitä ovat mm. työmaainsinööri, tekninen isännöitsijä, suunnittelija tai puurakentamisen asiantuntija.

 

Opiskele insinööriksi
Rakennusinsinöörin tarina