Palaa koulutushakuun

Ensihoitaja, monimuoto, haussa keväällä 2024

Tervetuloa opiskelemaan ensihoitajaksi Kajaanin ammattikorkeakouluun. Ensihoitajan tutkinto-ohjelmasta saat myös sairaanhoitajan pätevyyden sekä laaja-alaisen osaamisen akuuttihoitotyöhön. Opinnot mahdollistavat sinulle monipuoliset vaihtoehdot työskennellä sairaalan ulkopuolisessa ensihoidossa, perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa sekä sosiaalihuollossa. 

Ensihoitaja on ensi- ja hoitotyön asiantuntija, joka toimii vastuullisesti monipuolisessa ja ajoittain vaativassakin ympäristössä. Ensihoitajalta vaaditaan kykyä itsenäiseen päätöksentekoon ja tilanteen hallintaan, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä hyvää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä.  
Ensihoitaja suuntautuu äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen potilaan hoidon tarpeen arviointiin sekä toteuttamiseen terveydenhuollon hoitolaitosten ulkopuolella. Ensihoitaja kohtaa usein potilaan ensimmäisenä ja tarvittaessa ensihoito kuljettaa potilaan tarkoituksenmukaisimpaan hoitoyksikköön. 

Ensihoidon opinnot keskittyvät vahvan teoriapohjan muodostamisen lisäksi monimuotoisiin käytännön harjoituksiin sekä simulaatio-opetukseen. KAMK:ssa opiskelu toteutetaan läheisessä yhteistyössä työelämän kanssa. Toimit jo opiskeluiden aikana aktiivisessa vuorovaikutuksessa työelämän kanssa, sekä syvennyt moniammatilliseen yhteistyöhön myös viranomaistoimijoiden kanssa.  

Ensihoitaja tutkinto-ohjelman suoritettuasi saat ensihoitaja (AMK) ja sairaanhoitaja (AMK) tutkintonimikkeet.  Ensihoitaja (AMK) -tutkinto antaa pätevyyden toimia hoitotason ensihoitajana Sosiaali- ja terveysministeriön määrittämien vaatimusten mukaisesti. 

Koulutus toteutetaan monimuotototeutuksena, jolloin voit mahdollisuuksiesi mukaan työskennellä opiskelun ohessa. Opiskeluun sisältyy mm. lähitunteja, etä- ja itsenäistä opiskelua, ryhmässä ja tiimeissä opiskelua, verkko-opintoja, harjoittelujaksoja sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Osassa opintoja on läsnäolovelvoite. Opiskelussa opiskelija itse on aktiivinen toimija ja oppija. 

Koulutuspaikat
20
Laajuus
240 op
Kesto
4 vuotta
Tutkintonimike
Ensihoitaja (AMK)
Lisätietoja
KAMK Hakijapalvelut, hakijapalvelut@kamk.fi, p.040 654 8475
Opiskelu
Monimuotokoulutuksena
Hakeminen
Koulutukseen haetaan kevään toisessa yhteishaussa 13.-27.3.2024.
Valintakokeet
Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. Kajaanin ammattikorkeakoulussa AMK-valintakoe järjestetään 27. - 29.5.2024.

KAMKin valintakokeeseen osallistuvien ohjeet löytyvät nettisivuilta osoitteesta https://www.kamk.fi/fi/Hakijalle/Valintakokeet-KAMKissa. Tutustu huolellisesti valintakokeeseen liittyviin ohjeisiin ennen AMK-valintakokeeseen osallistumista.