Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Polkuopinnot

Polkuopinnot

Polkuopinnot soveltuvat sinulle, mikäli suunnitelmissasi on tutkinto-opinnot KAMKissa. Polkuopintoihin on koottu yleensä koko ensimmäisen tutkintovuoden opinnot ja opiskelu tapahtuu useimmiten tutkinto-opiskelijoiden kanssa samassa ryhmässä. Jos sinulla on jo aiempia opintoja alalta, sinulle voidaan räätälöidä myös oma polku.

Avoimessa AMK:ssa ei ole mahdollista suorittaa koko tutkintoa, mutta polkuopintojen kautta on mahdollista suorittaa 60 op AMK- tai 15 - 30 op YAMK-opintoja ja hakea niillä opintopisteillä erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi.  Lyhyesti sanottuna: polku on matka erillishakuun ja sitä kautta tutkintokoulutukseen.

Hakuohje  

Hakuaika elo-syyskuussa 2023 alkaviin opintoryhmiin on elokuussa 2023.

Tärkeä tietää:

 • Hakemuksia käsitellään vasta hakuajan alkamisen jälkeen.
 • Hakijoille järjestetään haastattelu tai soveltuvuustesti. Haastattelun perusteella selvitetään hakijoiden motivaatio ja opiskeluvalmius sekä edellytykset AMK-opintojen suorittamiseen. 
 • Jos hakukohteelle on enemmän hakukelpoisia hakijoita kuin on aloituspaikkoja, voidaan polkuopiskelijat valita hakuajan päättymisen jälkeen arpomalla hakukelpoisista hakijoista.
 • Hakijoilta, joiden koulutusivistyskieli on muu kuin suomi, edellytetään suomenkielisiin polkuopintoihin hakiessa todistusta kielitaidosta.
 • Polkuopintojen valintakriteerit

  1) Hakijat, jotka sitoutuvat suorittamaan polkuopinnot kokonaisuudessaan, osoittavat haastattelussa vahvaa opiskelumotivaatiota, omaavat hyvät opiskeluvalmiudet ja joiden kohdalla edellytykset ko. opintojen suorittamiselle täyttyvät, valitaan polkuopiskelijoiksi. (Opintojen suorittamisen edellytys tarkoittaa esimerkiksi sitä, että onnistuu järjestämään opinnoille riittävästi resursseja ja YAMK-opinnoissa pystyy toteuttamaan kehittämistehtäviä).  
  2) Jos vapaita polkuopiskelupaikkoja jää, voidaan niihin ottaa henkilöitä suorittamaan pienempää määrää opintojaksoja, mikäli opiskelumotivaatio ja -valmius on riittävää. 
  3) Vieraskielisiin koulutuksiin pätevät samat kielitaitovaatimukset kuin tutkinto-opiskelijoilla. 
  4) Sosiaali- ja terveysalalle valitulla opiskelijalla tulee olla sellainen terveydentila ja toimintakyky, joka ei ole esteenä alan opiskelulle, muutoin ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan.

  Sosiaali- ja terveysalan sekä liikunnan ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sovelletaan ns. SORA-lainsäädäntöä.  Sosiaali- ja terveysalan ammattiin hakeutuvan tulee huomioida, että

  opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
  esim. tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
  veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintopolkua tai työhön sijoittumista
  useissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan infektioille alttiita potilaita ja niissä työskentely edellyttää henkilökunnalta kunnossa olevaa rokotussuojaa.

  Kajaanin ammattikorkeakoulu pyytää rikostaustaotteen opiskelijoilta, joiden harjoitteluun liittyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. (Ammattikorkeakoululaki 352/2003, 25 b §.) Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

  Tutustu alkaviin koulutuksiin hakijalle -sivustossa.

  Alakohtaiset tiedot opintojen aloittamisesta löydät uudelle opiskelijalle -sivustolta (päivitetään marraskuussa).

  * KAMK pidättää oikeuden päättää opiskelijavalinnasta ja valita haastattelujen perusteella pätevimmät hakijat polkuopiskelijaksi. Opiskelijavalinnoista ilmoitetaan välittömästi haastattelun jälkeen.

  Usein kysytyt kysymykset:

  Mitä ovat polkuopinnot?
  Polkuopinnot soveltuvat sinulle, mikäli tähtäät tutkinto-opintoihin. Polkuopintoihin on koottu yleensä koko ensimmäisen tutkintovuoden opinnot ja opiskelu tapahtuu useimmiten tutkinto-opiskelijoiden kanssa samassa ryhmässä. Jos sinulla on jo aiempia opintoja alalta, sinulle voidaan räätälöidä myös oma polku.
  Mitä tarkoittaa opiskelu avoimessa polussa tutkintoa kohti?
  Avoimessa AMK:ssa ei ole mahdollista suorittaa koko tutkintoa, mutta voit opiskella tutkintoa kohti. Polkuopintojen kautta on mahdollista suorittaa 60 op AMK- tai 15 - 30 op YAMK-opintoja ja hakea niillä opintopisteillä erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi. Kyseiset opinnot koostuvat kunkin koulutusohjelman ensimmäisen vuosikurssin opinnoista. Lyhyesti sanottuna: polku on matka erillishakuun ja sitä kautta tutkintokoulutukseen.
  Kenelle?
  Polkuopinnot sopivat sinulle, jos

  - tähtäät tutkintokoulutukseen
  - haluat käyttää välivuoden hyödyksesi
  - olet valmis opiskelemaan AMK-opintoja päätoimisesti ja tiiviillä tahdilla vuoden ajan (YAMK-opinnot eivät ole yleensä päätoimisia)
  - haluat opiskella koko vuoden saman ryhmän kanssa
  - haluat vuoden päästä hakea erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi ja jatkaa tutkintokoulutuksessa suoraan toisen vuoden opinnoilla.
  Paljonko maksaa?
  Avoimen ammattikorkeakoulun polkuopinnot ovat maksullisia. Polkuopintoihin on koottu tutkintojen 1. vuosikurssin opinnot, eli 60 opintopisteen kokonaisuus. Sen hinta on 250 €, jonka voi suorittaa kahdessa erässä. Lasku lähetetään opiskelijalle opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen, laskutuskuukaudet ovat syyskuu ja tammikuu. Jos polkuopiskelija siirtyy tutkinto-opiskelijaksi kesken 1. vuosikurssin, tällöin tarkastetaan polkuopinnoissa suoritettujen opintopisteiden määrä. Laskutusperusteena on 15 €/op, enintään 250 €.

  Jos olet työtön tai lomautettu opinnot ovat silloin maksuttomia. Todistus työttömyydestä tai lomautuksesta tulee esittää opintojen alkaessa.

  Avoimen AMK:n opiskelijana et valitettavasti voi saada Kelan myöntämää opintotukea. Mahdollinen oikeus työttömyysetuudella opiskeluun Sinun tulee selvittää itse lähimmästä TE-toimistosta, ammattiliitostasi tai Kelalta ennen opiskelupaikan vastaanottamista. Sinun kannattaa myös selvittää mahdollisuutesi saada Työllisyysrahaston aikuiskoulutustukea. Lisätietoja siitä löydät täältä: www.tyollisyysrahasto.fi
  Miksi polkuopinnot kannattavat?
  • Polkuopinnoissa voit kerryttää opintoja niin paljon, että voit hakea erillishaussa ja päästä tutkintokoulutukseen (sekä AMK- että YAMK-koulutukset). Lue lisää alempana (erillishaku).
  • Suorittamasi opinnot hyväksiluetaan sinulle, mikäli myöhemmin haet ja pääset tutkinto-opiskelijaksi KAMKiin. Pääset hyppäämään suoraan seuraavaan opintovuoteen.
  • Voit testata, tuntuuko ala ja ammattikorkeakouluopiskelu omalta.
  • Opintojen avulla valmistaudut mahdollisiin valintakokeisiin.
  • Opinnot kertovat motivaatiostasi ja opiskelutaidoistasi, joten ne kannattaa tuoda esiin mahdollisessa valintahaastattelussa.
  • Avoimessa AMK:ssa opiskelu ei vaikuta ensikertalaisuuteen.

   Katso jyväskyläläisen opiskelijatiimin tekemä video avoimista polkuoppinnoista: Avoin tulevaisuus? Vietä välivuosi avoimessa! (Tekijä: JAMK).

  Kuinka haen tutkinto-opiskelijaksi kun olen suorittanut polkuopinnot?

  Polkuopintojen jälkeen voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa.

  Lisätietoja erillishaussa hakemisesta löydät täältä.

  Haussa olevat opiskelupaikat (koulutukset päivitetään kevään 2023 aikana)

  Koulutus
  Opiskelupaikkoja

     Pidätämme oikeuden muutoksiin.

  Koulutussuunnittelija Jaana Tolonen
  Konetekniikan koulutus
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
  p. 044 710 1631
  jaana.tolonen@kamk.fi

  Koulutussuunnittelija Elina Kiviaho
  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
  puh. 040 1904 988
  elina.kiviaho@kamk.fi  Koulutussuunnittelija Rea Stricker
  Liiketalouden koulutus
  Matkailuala
  puh. 040 548 2510
  rea.stricker@kamk.fi
  Koulutuksen kehittäjä Hannele Siipola
  Liiketalouden koulutus
  Matkailuala
  puh. 044 710 1120
  hannele.siipola@kamk.fi