Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Osaamisen johtaminen (YAMK)

5 op

YA00BR21
Kuvaus
Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija
* ymmärtää osaamisen johtamisen taustalla olevat keskeiset teoriat
* ymmärtää osaamisen johtamisen merkityksen henkilöstön ja työyhteisön osaamisen kehittämisessä sekä osaa ennakoivasti suunnitella ja arvioida osaamisen kehittämisen suuntaa ja visiota
* osaa laatia organisaation henkilöstön osaamisen kehittämisen kokonaissuunnitelman (tavoitteet, menetelmät, arviointi ja vastuut)
* osaa analyyttisesti ja kriittisesti arvioida henkilöstön osaamisen kehittämisen merkitystä organisaation menestystekijänä
Opintojakson sisältö
* Osaamisen johtamisen teoriaperusta
* Yksilöiden, työyhteisöjen ja organisaatioiden osaaminen
* Osaamisen ennakointi, toimintaympäristön muutosten ja megatrendien merkitys osaamisen kehittämiselle
* Organisaation strateginen osaaminen
* Organisaation ydinosaaminen
* Osaamisen arviointi ja arviointimenetelmät
* Osaamisen kehittämis- ja hankintasuunnitelmat
* Osaamisen kehittämisen ja sen johtamisen vaikuttavuuden arviointi
* Johtajan rooli osaamisen kehittämisessä, valmentava johtajuus
Ajankohta
22.1.2021 - 31.5.2021
Luennot: 22.1.2021 klo 12.30-16, 19.2.2021 klo 8.30-11.30, 25.3.2021 klo 12.30-16 ja 20.5 2021 klo 8.30-11.30
Ilmoittautuminen
Lisätietoja
Opettaja Kirsi Moisanen, 044 710 1276, kirsi.moisanen@kamk.fi

Ilmoittautumisesta ja laskutuksesta vastaa opintosihteeri Marja Haapavaara, 044 7101 133, marja.haapavaara@kamk.fi

 Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.
Haku alkaa
28.9.2020
Haku päättyy
31.12.2020
Opintojen taso
YAMK
Koulutusala
Aktiviteettimatkailu, Liiketalouden ala, Luonnontieteiden ala, Poikkialainen, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Tekniikan ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkko-opinnot, lähiopetus
Opetusmuoto
Monimuoto-opetus
Hinta
75
Yhteystiedot
Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Strateginen johtaminen
Opettaja
TLO
Arviointi
0 - 5
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.5.2021
Julkaisupäivä 28.9.2020
Muokattu 2.11.2020 15.47.15