Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Fysiikan perusopinnot 3 op

Kuvaus
Tutustutaan fysiikassa tarvittavaan matemaattiseen käsitteistöön, yhtälöiden ratkaisemiseen, graafisiin kuvaajiin ja niiden tulkintaan sekä tulosten esitystarkkuuteen.
Fysiikan aihealueet: Mekaniikka; suoraviivainen liike, Newtonin lait, energiaperiaate ja liikemäärä.
Fysiikan väyläopinnoilla voi korvata osan( Kone- ja rakennustekniikan linjalla) ja kokonaan tietotekniikan linjalla Fysiikka 1 kurssia Kajaanin ammattikorkeakoulussa.
Edeltävyysehtoja ei ole, mutta olisi hyvä, jos on suorittamassa tai jo suorittanut Matemaattiset menetelmät (3op).
Ajankohta
18.1.2021 - 30.4.2021
Ilmoittautuminen
Pääset ilmoittautumaan TÄSTÄ LINKISTÄ
Lisätietoja
arja.sirvio@kamkf.i
Haku alkaa
26.10.2020
Haku päättyy
11.1.2021
Opintojen taso
Koulutusala
Tekniikan ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkko-opinnot, aikataulutetut
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
3 op 45 €
Yhteystiedot
arja.sirvio@kamk.fi
Suoritustapa
verkossa
Oppimateriaali
verkossa, Moodle
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Edeltävyysehtoja ei ole, mutta olisi hyvä, jos on suorittamassa tai jo suorittanut Matemaattiset menetelmät (3op).
Opettaja
Arja Sirviö
TLO
Arviointi
Arviointi: 1 – 5
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 11.1.2021
Julkaisupäivä 26.8.2020
Muokattu 23.11.2020 14.12.25