Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus

30 op

Kuvaus
Palliatiivisen hoidon asiantuntijana autat parantumattomasti sairaita ihmisiä, joita on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa asiakkaana ja potilaana yhä enemmän väestön ikääntymisen ja pitkäaikaissairauksien yleistymisen myötä. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen (2019:14) mukaan palliatiivisen hoidon osaajia tarvitaan lisää hyvän palliatiivisen hoidon järjestämiseksi tasapuolisesti kaikille suomalaisille. Tällä erikoistumiskoulutuksella saavutat osaamisen, jota tarvitset toimiessasi palliatiivisen hoidon erityistasolla (B/C) tai perustason (A) vastuutehtävissä. 
Ajankohta
28.1.2020 - 29.4.2021
tammikuu 2020 - huhtikuu 2021
Ilmoittautuminen

Koulutuksen hakuaika on 1. - 30.9.2019
Opiskelijavalinnat ilmoitetaan 31.10.2019

PÄÄSET HAKULOMAKKEELLE TÄSTÄ. Tarkemmat valintakriteerit ilmoitetaan haun yhteydessä.

Henkilö jolla on jo aiemmin hankittua osaamista palliatiivisesta hoidosta, voi hakea osaamisen tunnistamista ja tunnustamista AHOT (Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen) -menettelyn kautta. Tällöin hän suorittaa erikoistumisopintoja vain niiltä osin, joissa hänellä ei ole riittävää osaamista. Aiemmin suoritettu ammattikorkeakoulutasoinen (EQF/NQF taso 6) palliatiivisen hoidon 30 op laajuinen opintokokonaisuus (Palliatiivisen ja saattohoidon 30 op erikoistumisopinnot (EQF/NQF 6) tai Palliatiivisen hoidon oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus 30 op (EQF/NQF 6) mahdollistaa laajemman AHOT-menettelyn.

Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijaryhmään otetaan 20 opiskelijaa. 

Opiskelupaikan peruminen tai koulutuksen keskeyttäminen  

Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen (ennen koulutuksen alkua) tehdyistä perumisista peritään 50 % koulutusmaksusta valinta- ja hallintokuluina. Jos opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitetaan koko koulutusmaksu (poikkeuksena lääkärin todistuksella osoitettu sairaus). 

Lisätietoja
suunnittelija Anu Piirainen, puh. 044 7101 395, anu.piirainen@aikopa.fi 
kouluttaja Minna Hökkä, puh. 044 7157 078, minna.hokka@kamk.fi
Haku alkaa
1.9.2019
Haku päättyy
30.9.2019
Opintojen taso
AMK
Koulutusala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opetusmuoto
Monimuoto-opetus
Hinta
1500 € (alv 0 %)
Yhteystiedot

Kajaanin ammattikorkeakoulu
PL 52, Ketunpolku 4
87101 KAJAANI

Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka

Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, jossa on sekä lähi- että verkko-opiskelua. Opinnot suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa. Oppimistehtävät liittyvät palliatiivisen hoidon ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Lähiopetuksen ajankohdat ovat:

2020
ti - ke 28.-29.1.2020
 ti - ke 18.-19.2.2020
 ti 19.5.2020
 ti 25.8.2020
 ti 15.9.2020
 ti - ke 3.-4.11.2020

2021 
ti - ke 26.-27.1.2021
 ti 13.4.2021

Varataan oikeus aikataulun muutoksiin. 

Edeltävät opinnot
Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille.
Opettaja
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.12.2019
Julkaisupäivä 2.9.2019
Muokattu 4.9.2019 14.36.24