Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Aineiston analyysi

5 op

YA00BR16
Kuvaus
Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija
- hallitsee laadullisen ja määrällinen aineiston käsittelyä ja analyysimenetelmiä sekä osaa soveltaa niitä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa
- osaa analysoida ja tulkita laadullisen ja määrällisen aineistoa
- osaa tulkita ja hyödyntää tieteellisiä julkaisuja työn ja työyhteisön tutkimus- ja kehittämistoiminnassa
- hallitsee perusteet aineistojen yhdistämisestä, liittämisestä ja sulauttamisesta sekä aineistojen tulkinnasta mixed methodsin mukaisesti
- osaa arvioida kriittisesti aineiston käsittelyn, analyysin ja tulkinnan luotettavuutta ja eettisyyttä sekä hyödyntämismahdollisuuksia
- hallitsee oman alansa tutkimiseen ja kehittämiseen liittyvät keskeiset tutkimusmenetelmät
Opintojakson sisältö
Laadullisen tutkimusaineiston vaatimukset ja aineiston analyysin edellytykset
Laadullisen tutkimusaineiston käsittely, analysointi ja tulkinta sekä kvantifiointi
Erilaiset sisällön analyysit
Määrällisen tutkimusaineiston vaatimukset ja aineiston analyysin edellytykset
Määrällisen tutkimusaineiston käsittely, analysointi ja tulkinta
Laadullisen ja määrällisen tutkimusaineiston yhdistäminen (mixed methods)

 

 

Ajankohta
16.4.2021 - 21.5.2021
Lähipäiviin voi osallistua joko Kajaanissa tai Kuusamossa. Kuusamon lähiopetus: 16.4.2021 8.30-16 ja 14.5.2021 klo 8.30-16. Kajaanin lähiopetus: 23.4.2021 klo 8.30-16 ja 21.5.2021 klo 8.30-16.
Ilmoittautuminen
Lisätietoja

Yliopettaja Katri Takala, katri.takala@kamk.fi ja lehtori Ari Teirilä ari.teirilä@kamk.fi.

Ilmoittautumisesta ja laskutuksesta vastaa opintosihteeri Marja Haapavaara, 044 7101 133, marja.haapavaara@kamk.fi

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.

Haku alkaa
13.11.2020
Haku päättyy
31.3.2021
Opintojen taso
YAMK
Koulutusala
Aktiviteettimatkailu, Liiketalouden ala, Luonnontieteiden ala, Poikkialainen, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Tekniikan ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkko-opinnot, aikataulutetut
Opetusmuoto
Monimuoto-opetus
Hinta
75 €
Yhteystiedot
Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
TLO
Arviointi
Arviointikriteerit
Hyväksytty / Hylätty
Hyväksytty
Opiskelija hallitsee erilaisiin aineistoihin liittyvät peruskäsitteet ja osaa soveltaa niitä. Opiskelija hallitsee laadullisen ja määrällisen aineiston käsittelyn, analyysin ja tulkinnan perusteet. Opiskelija osaa analysoida ja tulkita laadullista ja määrällistä aineistoa kriittisesti. Opiskelija osaa tehdä tilastollisia ajoja suunnitellusti ja oikein sekä analysoida ja tulkita analyysien tuloksia.
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 18.4.2021
Julkaisupäivä 13.11.2020
Muokattu 13.11.2020 12.06.20