Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Näytön käyttö hoitotyössä

3 op

Kuvaus

Tavoitteet ja sisältö:

Osaat
- tarkastella kriittisesti ja monipuolisesti hoitotyöhön liittyviä ilmiöitä
- kuvata lukemasi keskeisen tiedon kattavasti ja ymmärrettävästi
- perustella asioita vakuuttavasti
- esittää perustellen vaihtoehtoisia näkökulmia tai toimintamalleja hoitotyöhön

Ajankohta
11.1.2021 - 7.3.2021
Ilmoittautuminen
Ilmoittautumaan pääset TÄSTÄ
Lisätietoja
Suunnittelija Anu Piirainen, anu.piirainen@kamk.fi

Ilmoittautumisesta ja laskutuksesta vastaa opitosihteeri Marja Haapavaara, puh. 044 7101 133, marja.haapavaara@kamk.fi

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.
Haku alkaa
16.11.2020
Haku päättyy
3.1.2021
Opintojen taso
AMK
Koulutusala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkko-opinnot, aikataulutetut
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
45 €
Yhteystiedot
Suoritustapa
Opintojakson suorittaminen tapahtuu DevMoodle-oppimisympäristössä 11.1. – 7.3.2021 välisenä aikana (kurssi avautuu nähtäväksi 11.1.2021). Voit opiskella kurssista osan omaan tahtiisi ja lisäksi kurssiin kuuluu verkkotapaamisia, joiden ajat sovit yhdessä oman pienryhmäsi opiskelijoiden kanssa. Huom! Käythän orientoitumassa opiskeluun ja valitsemassa pienryhmäsi 17.1.2021 mennessä. 
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot

Lähtötasovaatimuksena on, että opiskelijalla on hoitotyön kokemusta eri yksiköistä ja hoitotyön eri osa-alueilta.

Opiskelijan tulee osata hakea tietoa tietokannoista (esim. Medic, PubMed) ja hänellä tulee olla valmiudet käyttää viestinnässä sähköisiä etäyhteyksiä (esim. Teams).

Opettaja
Taina Romppanen, Kajaanin ammattikorkeakoulu
TLO
Arviointi
Hyväksytty / hylätty
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 7.3.2021
Julkaisupäivä 4.11.2020
Muokattu 4.11.2020 11.06.31