Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Palliatiivinen hoitotyö

5 op

Kuvaus

Tavoitteena on, että opiskelija
- ymmärtää palliatiivisen hoidon ja saattohoidon käsitteen
- tietää palliatiivista hoitoa koskevat keskeiset lait ja säädökset
- tunnistaa palliatiivisen hoidon keskeisiä eettisiä näkökulmia

Sisältö:
- palliatiivista hoitoa ohjaavat lait ja säädökset, keskeiset suositukset ja hoidon järjestäminen
- eettiset näkökulmat palliatiivisessa hoitotyössä
- saattohoidossa olevan potilaan oirehoito, kivun kokonaisvaltainen arviointi ja hoito sekä palliatiiviset hätätilanteet
- perheen kohtaaminen, kulttuuriset näkökulmat sekä suru, toivo ja selviytyminen

Ajankohta
1.3.2021 - 26.5.2021
Ilmoittautuminen
Ilmoittatumaan pääset TÄSTÄ
Lisätietoja
Suunnittelija Anu Piirainen, anu.piirainen@kamk.fi

Ilmoittautumisesta ja laskutuksesta vastaa opintosihteeri Marja Haapavaara, puh. 044 7101 133, marja.haapavaara@kamk.fi

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.
Haku alkaa
16.11.2020
Haku päättyy
22.2.2021
Opintojen taso
AMK
Koulutusala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkko-opinnot, aikataulutetut
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
75 €
Yhteystiedot
Suoritustapa
Verkko-opintojakso DevMoodle-oppimisympäristössä. Opintojaksoon liittyy kaksi webinaaria (aloituswebinaari ma 1.3.2021 klo 14.00 ja palautewebinaari ke 26.5.2021 klo 14.00), jotka nauhoitetaan. Kokoavan tehtävän palautus su 16.5.2021 mennessä.

Ennen opintojakson alkua opiskelijat saavat sähköpostilla tiedot ennakkotehtävästä ja opintojaksolle liittymisestä.
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Vähintään ensimmäisen vuoden sosiaali- tai terveysalan AMK-opintoja on suoritettu. Opiskelijan tulee olla valmiudet asiakirjoittamiseen ja hallita tieteellisen kirjoittamisen ohjeistuksen mukaiset lähdemerkinnät (lopputehtävä).
Opettaja
Liisa Kemppainen, Kajaanin ammattikorkeakoulu
TLO
Arviointi
Hyväksytty / hylätty
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 26.5.2021
Julkaisupäivä 4.11.2020
Muokattu 30.11.2020 12.55.27