Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Kliininen farmakologia

1,5 op

Kuvaus
Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija ymmärtää lääkehoitoon vaikuttavia tekijöitä ja osaa arvioida potilaan yksilöllisten ominaisuuksien vaikutuksia lääkehoidossa ja lääkeohjauksessa. Opiskelijalla on perustiedot tavallisimmista lääkeaineryhmistä. Opiskelija tietää, mihin lääkkeiden vaikutukset perustuvat ja millaisia sivu- ja yhteisvaikutuksia niiden käyttöön liittyy. Opiskelija osaa käyttää keskeistä farmakologista ja farmasian tietoperustaa lääkehoidon suunnittelussa, toteuttamisessa, ohjauksessa ja arvioinnissa.
Ajankohta
1.4.2020 - 18.5.2020
verkossa kevään 2020 aikana. Lähiopetusta 27.4.2020 ja tentti 18.5.2020
Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu opintojaksolle 1.3.2020 mennessä TÄSTÄ LINKISTÄ
Lisätietoja
suunnittelija Anu Piirainen, anu.piirainen@kamk.fi, puh. 044 7101 395
Haku alkaa
Haku päättyy
30.3.2020
Opintojen taso
Koulutusala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkko-opinnot, lähiopetus
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
20 €
Yhteystiedot
Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Opinnot suoritetaan verkossa kevään 2020 aikana. Lähiopetusta Suomussalmella: luennot 27.4.2020 ja tentti 18.5.2020
Edeltävät opinnot
Opettaja
Kaisa Mikkonen
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 18.5.2020
Julkaisupäivä 18.2.2020
Muokattu 20.2.2020 8.14.59