Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Organisaatioviestintä 5 op

3 op

KLVTJ10
Kuvaus

Opiskelija osaa organisaatioviestinnän perusteet, tunnistaa viestintäprosessin osatekijät sekä osaa suunnitella ja toteuttaa organisaation sisäistä ja ulkoista viestintää. Opiskelija tuntee maineenhallinnan perusteet ja osaa hyödyntää muutos- ja kriisiviestinnän työkaluja.
Sisältö 
Suomeksi
Organisaatioviestinnän perusteet ja viestintäprosessi
Viestinnän osa-alueet
Viestinnän suunnittelu ja toteutus
Maineenhallinta
Muutos- ja kriisiviestintä

Ajankohta
1.1.2017 - 31.12.2020
Non stop
Ilmoittautuminen
Ilmoittautumaan pääset tästä linkistä.
Lisätietoja
Haku alkaa
Haku päättyy
31.12.2020
Opintojen taso
Koulutusala
Poikkialainen
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkkototeutus, nonstop
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
45 €
Yhteystiedot
Opintosihteeri Marja Haapavaara, 044 7101 133, marja.haapavaara@kamk.fi
Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta 50 % opintojakson hinnasta.
Suoritustapa
Harjoitustyö / Harjoitukset
Oppimateriaali
Yritystutkimus ry, Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi (Gaudeamus).
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
Jormakka Raija, lehtori, opinto-ohjaaja, tradenomit, Kajaanin ammattikorkeakoulu
TLO
Arviointi
Hyväksytty / Hylätty
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.12.2020
Julkaisupäivä 1.3.2017
Muokattu 3.12.2019 17.07.05