Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Arvopaperikauppa

3 op

Kuvaus

Opiskelija tuntee arvopaperikaupan keskeiset periaatteet, osaa tulkita tilinpäätösinformaatiota ja ymmärtää sijoituspäätöksiin liittyvät asiat.

Sisältö:

  • Arvopaperipörssin toimintaperiaatteet
  • Sijoitusvaihtoehdot: osakkeet, joukkovelkakirjat, sijoitusrahastot, johdannaisinstrumentit ja muut arvopaperit
  • Sijoituspäätösten tekeminen ja katsaus tunnuslukuihin
Ajankohta
12.3.2018 - 31.12.2020
Non stop
Ilmoittautuminen
Ilmoittautumaan pääset tästä linkistä.
Lisätietoja
Haku alkaa
Haku päättyy
31.12.2020
Opintojen taso
AMK
Koulutusala
Liiketalouden ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkkototeutus, nonstop
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
45 €
Yhteystiedot
Opintosihteeri Marja Haapavaara, 044 7101 133, marja.haapavaara@kamk.fi
Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.
Suoritustapa
Harjoitustyö / Harjoitukset
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
Auno Päivi, lehtori, Kajaanin ammattikorkeakoulu
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.12.2020
Julkaisupäivä 1.3.2017
Muokattu 4.12.2019 9.12.56