Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Sosiaalialan lainsäädäntö 3 op (Sosionomi /Joksa-hanke)

3 op

Kuvaus

Opintojakson päätavoite:

Oman osaamisen kehittäminen sosaalialan lainsäädäntöön liittyen sekä soveltaminen käytännön työssä:

  • Sosiaalihuollon lainsäädäntö (1,5 op)
  • Omavalvonta laadun ja onnistumisen työkaluna (1 op)
  • Hyvinvointialueuudistus (0,5 op)

 

Alatavoitteet:

  • Opiskelija perehtyy sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen omavalvontaan
  • Opiskelija osaa hyödyntää omavalvontasuunnitelmaa laadun ja onnistumisen työkaluna.
  • Opiskelija perehtyy sosiaalihuollon kirjaamiseen lainsäädäntöön - määrämuotoinen kirjaaminen ja asiakasta osallistava kirjaaminen
  • Opiskelija ymmärtää tietosuoja, tietojen luovuttaminen/siirto, salassapitosäännökset
  • Opiskelija saa yleiskuvan keskeisestä lainsäädännöstä, joilla säädellään hyvinvointialueita.

 

Ajankohta
3.5.2022 - 31.12.2022
Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu TÄSTÄ LINKISTÄ
Lisätietoja

JOKSA-hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan opintojaksoja juuri nyt. Hankkeen kohderyhmiä ovat sosiaalialan organisaatiot työntekijöineen niin yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla Kainuussa, Kuusamossa ja Raahen seudulla. Tässä vaiheessa opintojaksolle voi siis osallistua vain työssä olevat. Hankkeeseen osallistuvan on palautettava seurantailmoitus ja hänen työnantajan on annettava de minimis -tuki-ilmoitus. Tarkemmat ohjeet ovat saatavilla oppimisympäristössä.

Kun hanke päättyy loppuvuodesta 2022, opintojaksot ovat saatavilla kaikille aiheesta kiinnostuneille.

 

opettajat Matti Heikkinen (matti.heikkinen@kamk.fi, puh. 040 527 7561 ja  Anne Lukkari (anne.lukkari@kamk.fi, puh. 040 563 9015)

Haku alkaa
Haku päättyy
30.11.2022
Opintojen taso
AMK
Koulutusala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Varhaiskasvatus
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkkototeutus, nonstop
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
maksuton Joksa-hankkeen kautta osallistuville.
Yhteystiedot
Suoritustapa

Tämä opintojakso on toteutettu siten, että oppija voi edetä oman aikataulunsa mukaisesti. Opintojakson opetus ei ole aikaan tai paikkaan sidottua. Opiskelija voi halutessaan tallentaa oppimismateriaaleja omaan käyttöönsä.

Opintojakso on mahdollista suorittaa kolmen (3) tai viiden (5) opintopisteen laajuisena. Jaksosta on mahdollista suorittaa myös yksittäisiä osioita oman mielenkiinnon mukaan.


Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Tämän opintojakson voi suorittaa ilman erityisiä lähtötasovaatimuksia. Tämä opintojakso on suunniteltu sosiaalialan tai varhaiskasvatuksessa työskentelevälle. Oppijalla olisi kuitenkin hyvä olla alan aiempia opintoja sekä kokemusta työelämästä. Opintojakso sopii erinomaisesti täydennyskoulutukseksi työssäoleville ja opiskelijoille.
Opettaja
Matti Heikkinen ja Anne Lukkari, Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy
TLO
Arviointi

hyv-hyl

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija tekee kaikki opintojakson tehtävät ja palauttaa vaadittavat tiedostot.

Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.12.2022
Julkaisupäivä 3.5.2022
Muokattu 6.5.2022 14.51.58