Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Vuorovaikutustaidot 3 op (Sosionomi / Joksa-hanke)

3 op

Kuvaus
Tämä opintojakso auttaa sinua päivittämään vuorovaikutukseen liittyvän osaamisesi vastaamaan tämän päivän ja tulevaisuuden haasteisiin. JOKSA-hankkeen selvityksessä tuli esille, että moni sosiaalialalla työskentelevä koki vuorovaikutukseen liittyvän osaamisensa olevan erittäin korkealla tasolla. Tästä huolimatta tai ehkä juuri sen vuoksi, moni on kuitenkin kiinnostunut kehittämään vuorovaikutustaitojaan.

Sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen perustehtävä rakentuu vuorovaikutteiselle ja sisältää niin kasvatus-, opetus-, auttamis- ja ohjaustyötä. Voidaan ajatella, että vuorovaikutusosaaminen on osa sosiaalityön ydintä, koska työn kohdeilmiöt paikantuvat juuri ihmisten välisiin suhteisiin ja yhteisöihin.

Opintojakson päätavoite:

vuorovaikutustaitojen kehittyminen erityisesti verkkovuorovaikutuksen ja vuorovaikutustaitojen näkökulmista.
Opintojakson sisältö jakautuu seuraavasti (huom. yksi opintopiste on n. 27 tuntia opiskelijan itsenäistä työskentelyä):
vuorovaikutustaidot (1 op)
verkkovuorovaikutus (1 op)
kirjatentti (1 op)
Ajankohta
7.3.2022 - 31.12.2022
Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu TÄSTÄ LINKISTÄ
Lisätietoja

JOKSA-hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan opintojaksoja juuri nyt. Hankkeen kohderyhmiä ovat sosiaalialan organisaatiot työntekijöineen niin yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla Kainuussa, Kuusamossa ja Raahen seudulla. Tässä vaiheessa opintojaksolle voi siis osallistua vain työssä olevat. Hankkeeseen osallistuvan on palautettava seurantailmoitus ja hänen työnantajan on annettava de minimis -tuki-ilmoitus. Tarkemmat ohjeet ovat saatavilla oppimisympäristössä.

Kun hanke päättyy loppuvuodesta 2022, opintojaksot ovat saatavilla kaikille aiheesta kiinnostuneille.

 

opettaja Anne Lukkari (anne.lukkari@kamk.fi, puh. 040 563 9015)

suunnittelija Anu Piirainen (anu.piirainen@kamk.fi, puh. 044 7101 395)

Haku alkaa
Haku päättyy
30.11.2022
Opintojen taso
Koulutusala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Varhaiskasvatus
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkkototeutus, nonstop
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
maksuton Joksa-hankkeen kautta osallistuville.
Yhteystiedot
Suoritustapa

Tämä opintojakso on toteutettu siten, että oppija voi edetä oman aikataulunsa mukaisesti. Opintojakson opetus ei ole aikaan tai paikkaan sidottua. Opiskelija voi halutessaan tallentaa oppimismateriaaleja omaan käyttöönsä.

Tämä opintojakson on mahdollista suorittaa kolmen (3) opintopisteen laajuisena.

Opintojaksosta on mahdollista suorittaa myös yksittäisiä osioita tai tehtäviä opiskelijan oman mielenkiinnon mukaan.

Tämä opintojakso sisältää teoriatietoa ja käytännön harjoituksia aiheesta. Harjoituksettukevat oppimasi sisäistämistä ja antavat tietoa kuvitetussa muodossa (eivät vaadi aiempaa kokemusta). Aivan opintojakson aluksi kannattaa tulostaa työkirja ja täydentää sitä samalla kun opiskelee opintojakson materiaaleja.

 

Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Tämän opintojakson voi suorittaa ilman erityisiä lähtötasovaatimuksia. Opintojakso sopii erinomaisesti täydennyskoulutukseksi työssäoleville ja opiskelijoille.
Opettaja
Anne Lukkari, Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.12.2022
Julkaisupäivä 3.3.2022
Muokattu 28.3.2022 12.08.06