Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Palliatiivinen hoitotyö

5 op

Kuvaus

Tavoitteena on, että opiskelija
- ymmärtää palliatiivisen hoidon ja saattohoidon käsitteen
- tietää palliatiivista hoitoa koskevat keskeiset lait ja säädökset
- tunnistaa palliatiivisen hoidon keskeisiä eettisiä näkökulmia
- perehtyy saattohoitopotilaan kivunhoitoon ja oirehoitoon
- saa valmiuksia tukea palliatiivisessa ja saattohoidossa olevaa potilasta ja hänen läheisiään

Sisältö:
- palliatiivista hoitoa ohjaavat lait ja säädökset, keskeiset suositukset ja hoidon järjestäminen
- eettiset näkökulmat palliatiivisessa hoitotyössä
- saattohoidossa olevan potilaan oirehoito, kivun kokonaisvaltainen arviointi ja hoito sekä palliatiiviset hätätilanteet
- perheen kohtaaminen, kulttuuriset näkökulmat sekä suru, toivo ja selviytyminen

Ajankohta
23.5.2022 - 25.8.2022
Ilmoittautuminen
Opintojakso on täynnä.
Lisätietoja
Opettaja Katja Räisänen, katja.raisanen@kamk.fi

Ilmoittautumisesta vastaa opintoasiainkoordinaattori Marja Haapavaara, puh. 044 7101 133, marja.haapavaara@kamk.fi
Haku alkaa
14.3.2022
Haku päättyy
6.5.2022
Opintojen taso
AMK
Koulutusala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkko-opinnot, aikataulutetut
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
75 €. Maksuton 31.7.2022 mennessä ilmoittautuneille ja 1.8 alkaen työttömille, lomautetuille sekä toisen asteen opiskelijoille.
Yhteystiedot
Suoritustapa
Verkko-opintojakso DevMoodle-oppimisympäristössä. Opintojaksoon liittyy kaksi webinaaria:
- aloituswebinaari 23.5.2022 klo 16 - 17 (tallennetaan, katsottavissa kahden viikon ajan)
- päätöswebinaari 25.8.2022 klo 16 - 17 (tallennetaan, katsottavissa kahden viikon ajan)

Ennen opintojakson alkua opiskelijat saavat sähköpostilla tiedot ennakkotehtävästä ja opintojaksolle liittymisestä.
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Vähintään ensimmäisen vuoden sosiaali- tai terveysalan AMK-opinnot on suoritettu.
Opettaja
Katja Räisänen, Kajaanin ammattikorkeakoulu
TLO
Arviointi
Hyväksytty / hylätty
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 25.8.2022
Julkaisupäivä 28.2.2022
Muokattu 21.6.2022 13.00.05