Etusivu / fi / Hakijalle / Avoin AMK / Koulutuskalenteri

Liikuntajohtaminen

5 op

YA00BU69
Kuvaus

Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija osaa liikuntajohtamisen kontekstit – erot ja yhtäläisyydet
Opiskelija osaa analysoida liikunta-alan johtamista palvelujen johtamisen näkökulmasta
Opiskelija osaa soveltaa liikunta-alan eri konteksteihin johtamisprosessin vaiheita

Opintojakson sisältö
Liikunta-alan rakenne ja johtaminen eri konteksteissa: yksityinen, julkinen ja kolmas sektori
• Kunnallisen liikuntasektorin erityispiirteet
• Kolmannen sektorin rakenne, päätöksenteko ja erityispiirteet: huippu-urheilun johtaminen ja liikunnan
johtaminen, seuratoiminta ja lajiliitot
• Yksityisen sektorin liikuntapalveluiden johtaminen
Liikuntapalvelujen johtaminen – palvelut ja palveluiden erityispiirteet, palvelujen johtamisprosessi
Liikunta-alan johtamisprosessi

Ajankohta
17.2.2022 - 31.5.2022
Verkon kautta toteutettavat opetukset 17. - 18.2.2022
Ilmoittautuminen
Lisätietoja
Yliopettaja Perttu Huusko, 040 525 3985, perttu.huusko@kamk.fi.

Ilmoittautumisesta ja laskutuksesta vastaa opintosihteeri Marja Haapavaara, 044 7101 133, marja.haapavaara@kamk.fi

 Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.

Opintojaksolla on avoinna 10 paikkaa.
Haku alkaa
22.12.2021
Haku päättyy
31.1.2022
Opintojen taso
YAMK
Koulutusala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkko-opinnot, aikataulutetut
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
75
Yhteystiedot
Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
Perttu Huusko, Kati Lehtonen
TLO
Arviointi
Asteikolla 0-5
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.1.2022
Julkaisupäivä 22.12.2021
Muokattu 22.12.2021 10.07.15